Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

 KATECHEZA 2.

DOSTOJNE RELIKWIE Z WELONU NMP

Nasza psychika jest tak skonstruowana, że jesteśmy urodzonymi zbieraczami. Staramy się utrwalać wspomnienia o bliskich nam osobach, pomagając sobie pozostawianiem po nich przedmiotów. Dla Apostołów taka najbliższą osobą bez wątpienia był Jezus i Matka Najświętsza. Apostołowie oraz wielce pobożni wyznawcy chrześcijaństwa wszelkie matarialne przedmioty po Chrystusie i Maryi traktowali jak najświętsze pamiątki, relikwie. Troska o głoszenie Ewangelii nie odnosiła się tylko do słów, ale również do realnego zachowania przedmiotów po Zbawicielu i Jego Matce. Przedmioty te stały się milczacymi świadkami wydarzeń, które miały zbawczy wpływ na historię całego rodzaju ludzkiego.

Ciekawe jest to, że na przestrzeni dziejów te przedmioty cieszyły się większym zainteresowaniem ludzi nauki niż zwykłego, pobożnego ludu Bożego. Często niewierzący profesorowie nawracali się i zaczynali wierzyć w Jezusa w czasie przeprowadzanych badań. Podczas, gdy wielu wiernych w myśl fałszywych pogłosek z czasu reformacji poddawało w watpliwość relikwie związane bezpośrednio z męka i śmiercią Zbawiciela oraz z życiem Maryi. To naprawdę zdumiewające – pobożni niedowierzali relikwiom, a uczeni ateiści zaczynali wierzyć. Podczas ustalania prawdziwości relikwi pracowali profesorowie następujących dziedzin: historia, archeologia, filologia, biblistyka, patrystyka, prawo, antropologia, orientalistyka, numizmatyka, paleografia, chemia, fizyka, biologia, medycyna sądowa, spektografia, anatomia, genetyka. Do zbadania przedmiotów związanych z męka Pańską zakładano specjalne zespoły naukowców po kilkudziesięciu profesorów w każdym, a w nich: eksperci od kryminalistyki, hematologii, palinologii, metematyki, informatyki czy obrazowania spolaryzowanego – wszytko to było po to, aby odpowiedzieć czy relikwia jest autentykiem?

 

Relikwia, dzięki której wybudowano wspaniałą Katedrę w Chartres, a której maleńka część od 15 sierpnia będzie znajdować się w naszym małopłockim Sanktuarium jako trzecia relikwia maryjna w Polsce.

Relikwie, które pozyskało nasze Sanktuarium są fragmentem Welonu Matki Bożej, najcenniejszej relikwii Katedry w Chartres, czczonej w niej od niemal 1200 lat.

Święta Chusta Maryi lub też zamiennie nazywana welonem, została przekazana do Chartres w 876 r. przez Karola Łysego, króla Franków i cesarza rzymskiego. Ów otrzymał ją od dziada, Karola Wielkiego, do którego z kolei trafiła jako dar cesarzowej bizantyńskiej Ireny. Szata była wtedy znana jako Sancta Camisa (Święta Tunika) i czczona była jako strój, który miała na sobie Maryja w czasie narodzenia Jezusa. Szata ta posiadała cudowne właściwości i była wywieszana podczas działań wojennych na murach miasta niczym sztandar, aby chronić mieszkańców przed najeźdźcami.

Uwielbienie Sancta Camisa wzrosło zwłaszcza po pożarze katedry w 1194, gdy jak mniemano relikwia uległa zniszczeniu. Po 3 dniach odnaleziono ją nietkniętą w krypcie katedry, co powszechnie uznano za cud. Błyskawicznie przestąpiono do odbudowy zrujnowanej świątyni, w czym udział brali licznie przybywający pielgrzymi. Budowa postępowała w niespotykanym tempie i już w 1220 zasadnicza jej część była ukończona, a rozmach i kunszt budowniczych budzą podziw do dziś.

Dla orienatcji kilka cyfr: długość katerdy 130m, szerokość 16 m, wysokość wież 115 m oraz 105 m niższa wieża, w katedrze jest 160 witraży oraz znajduje się 10 000 rzeźb. Możemy więc sobie wyobrazić lub pojechać i zobaczyć.

W 1712 roku skrzynię zawierającą relikwie otwarto. Okazało się wówczas, że nie jest to tunika, lecz długi pas jedwabnego materiału, który odtąd zaczęto określać Chustą Dziewicy. W czasach rewolucji Chustę pocięto, a fragmenty sprzedano. W 1927 specjaliści z Lyonu przeprowadzili ekspertyzy ocalałej części, które potwierdziły, że Chusta powstała w I w. w Palestynie. Do dziś Chusta przechowywana jest w Katedrze w Chartres, gdzie oglądać ją można w przeszklonym XIX-wiecznym relikwiarzu.

Właśnie meleński fragment tych relikwii będziemy wprowadzać 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia NMP. Bogu i Matce Najświętszej niech będą dzięki.

DOSTOJNE RELIKWIE MARYJNE 2023.

DOSTOJNE RELIKWIE ZWIĄZANE Z MATKĄ BOŻĄ, KATECHEZA 1.

W czasie śmierci i wniebowzięcia NMP obecni byli wszyscy Apostołowie z wyjątkiem św. Tomasza, który był na wyprawie misyjnej. Tak więc śœ. Tomasza nie było na pogrzebie Matki Jezusa.

Według apokryfu przypisywanego Józefowi z Arymatei, kiedy apostoł Tomasz zbliżał się do Góry Oliwnej, ujrzał, jak aniołowie niosą ciało Maryi do Nieba. Zaczął więc wołać:

O święta Matko, Matko błogosławiona, Matko niepokalana, jeśli już doznałem tej łaski, że cię teraz widzę, gdy dążysz do Nieba, uraduj sługę twego dzięki twemu wielkiemu miłosierdziu

Wówczas przepaska, którą apostołowie opasali wcześniej ciało Maryi, została zrzucona z Nieba, aby Tomasz mógł ją sobie zachować na pamiątkę.

 

Po przybyciu do Wieczernika Tomasz wysłuchał opowieści pozostałych apostołów o śmierci i pogrzebie Matki Boskiej. Oświadczył wówczas, że Jej ciała już nie ma w grobie, bo zostało zabrane do Nieba. Zdenerwowani Apostołowie zaczęli mu wypominać grzech niewiary w zmartwychwstanie Jezusa, zarzucając, że teraz dla odmiany fantazjuje.

Tomasz jednak domagał się, aby poszli do grobu i otworzyli go celem sprawdzenia, czy nadal znajduje się w nim ciało Matki Boskiej. Oczywiście grób okazał się pusty. Gdy zaś Tomasz pokazał szarfę, która spadła, gdy aniołowie nieśli ciało Maryi w stronę Nieba, apostołom nie pozostało nic innego, jak uznać, że doszło do wniebowzięcia, którego świadkiem był Tomasz.

Najbardziej znane są relikwie związane z męką i śmiercią krzyżową Chrystusa Pana: relikwie z Krzyża, które już posiada nasze Sanktuarium, korona cierniowa, święte gwoździe, włócznia Longinusa, chusta św. Weroniki z Manopello, suknia z Trewiru, słup biczowania, , całun pogrzebowy – tzw. turyński, sandały, golgota i pusty grób, gdzie byliśmy w tym roku z pielgrzymką. Jest też zachowanych wiele relikwii związanych z życiem świętej rodziny.

Zachowane są w wielu miejscach po całym świecie relikwie związane z życiem Jezusa, Maryi i Józefa. Święta Rodzina ubierała się zgodnie z ówczesną modą. Rzeczy, które miały należeć do Maryi, są dobrej jakości.

Maryja była prawdziwą żoną, matką i gospodynią swojego domu. Zajmowała się szczególnie szyciem. Jednak nie tylko szyła, ale też tkała materiał a nawet przędła nici, a wcześniej farbowała przędzę. Była ona z bawełny, konopi albo z najdroższego wtedy lnu. Z wełny owczej, koziej, wielbłądziej albo z nitek widzielanych przez małże. Maryja zwyczajem żydowskim nie mieszała ze sobą różnych tkanin.

Tkaczka, sprzątaczka, kucharka - jak wszystkie kobiety w jej czasach. Maryja była pracowitą, zaradną, dobrze zorganizowaną kobietą.

Większość ubrań Maryja wykonywała sama. Sobie, Józefowi i Synowi. Były to zzeczy porządne, na lata. Prała, cerowała, przerabiała. A po śmierci, poprzez św. Jana Apostoła, rozdała ubrania wdowom i służącym, takie były nie do zdarcia. Bardzo możliwe zatem, że przechowywane w kościołach relikwie pochodzą z szafy Matki Boskiej.

Maryja ubierała się na co dzień tak jak inne Żydówki żyjące w tamtych czasach. Ich odzież składała się z trzech wartsw.

Pierwszą była koszula, czyli szata spodnia: hebr. sadin, gr. chiton, łac. tunica lub subucula. Druga część ubioru stanowiła suknia wierzchnia: hebr. talit, gr. himation, łac. tunica longa. Trzecią część ubioru stanowił płaszcz: hebr. simba, simlach, gr. chlamys, łac. toga lub pallium.

W czasie większych chłodów zakładano po dwie suknie spodnie lub wierzchnie. W odróżnieniu od mężczyzn kobiety mogły mieć na szatach ozdobne naszywki lub hafty, a takż przepasywała się kolorowymi pasami. Nosiły też nakrycia głowy zwane chustami lub welonami, składającej się najczęściej z dwóch kawałków tkaniny: białej pod spodem, tzw. podszewki i kolorowej na wierzchu.

W sposób odpowiadający powyższemu opisowi ubierania się dwa tysiące lat temu, tak też była przedstawiana Matka Boska na ikonach i obrazach. W takim samym odzieniu pokazywała się podczas najdonioślejszych prywatnych objawień: m.in. Guadelupe, La salette, Lourdes, Fatimie czy naszym polskim Gietrzwałdzie.

Przechowywane przes stulecia szaty przypisywane Maryi zyskały rangę relikwii. Wśród relikwii maryjnych najczęściej spotykane są: paski, suknie oraz welony Matki Boskiej.

Maryjne pasy były haftowane, z klamrami, szerokie na 20cm albo wąskie na 1cm. Były one wełniane lub lniane. Jeden z takich pasów znajduje się do dzisiaj w Prato w Toskanii. Został przywieziony z Ziemii Świętej w 1141 roku. Drugi taki pas znajduje się w Tortosie w Hiszpanii. Został tam przywieziony w 1178 roku. Na widok publiczny w/w pasy zostają wystawione co kilkanaście lat, gdyż stanowią wielce cenne relikwie.

 

Koszule NMP najczęściej były wykonywane z czystego lnu, jednego koloru. Jedna suknia NMP znajduje się w Akwizgranie podarowana w 799 roku przez patriarchę Jerozolimy. Jest ona wystawiana na widok publiczny co siedem lat. Ważną relikwią do dziś przechowywaną jest też inna suknia Maryi znajdująca się w katedrze Notre – Dame w Chartres. Specjalnie dla tej relikwii pobudowaną katedrę, którą do dziś można podziwiać, nie mylić z katedrą Notre Dame w Paryżu.

 

Bardzo istotną częścią garderoby Matki Boskiej były welony. Prawie na wszystkich obrazach Maryja jest ukazywana w welonie, więc nie widzimy jej włosów. Zwykle na obrazach z wniebowzięcia Matka Najświętsza jest ukazywana bez welonu, który podobno też pozostawiła na pamiątkę św. Tomaszowi razem z paskiem. Zawijane na głowie welony mogły sięgać nawet do kostek.

Na co dzień najwierniej Matkę Boską w welonie naśladują wspólcześnie ortodoksyjne muzułmanki i katolickie zakonnice.

 

Wielkim kultem są do dzisiaj otaczane welony Matki Bożej jako relikwie. Ich fragmenty znajdują się: m.in. w skarbcu cesarskim w pałacu Hofburg we Wiedniu, na Gorze św. Anny pod Opolem u franciszkanów, w muzeum katedralnym w Peruggi oraz muzem diecezjalnym w Imoli niedaleko Bolonii. Największy welon koloru czerwonego znajduje się w ostatnim z wymienionych miejsc. Jest to lniane płótno o wymiarach 107cm na 58 cm. Duża część innego welonu znajduje się we Sienie. Charakterystyczną cechą welonu ze Sieny jest jego czerwona barwa. Wedłud tradycji wschodniej, Maryja nosiła chustę takiego właśnie koloru. Dlatego bardzo często na prawosławnych ikonach spotkać można wizerunki Matki Bożej w czerwonym okryciu głowy.

Mój Boże sam bym się nie spodziewał, że uda nam się pozyskać tak cenną relikwię z welonu Matki Boskiej. Relikwię umieściłem w tabernakulum w prywatnej kaplicy na plebanii. Docelowo został już zakupiony nowy relikwiarz z fundacji zaprzyjaźnionej ze mną osoby z Wyszkowa. Panu Bogu w Trójcy św. Jedynemu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu wraz z Maryją Matką Pocieszenia dziękujemy, że po 606 latach historii naszej parafii doczekaliśmy się relikwii Krzyża Świetego w 2021 roku, zaś po 608 latach w tym roku sprowadziliśmy relikwie z welonu NMP. Mam nadzieję, że te relikwie maryjne w Małym Płocku pozwolą nam jeszcze bardziej przylgnąc do Maryi, z nią się zaprzyjaźnić i żyć duchowością Maryjną na co dzień w naszym Sanktuarium. Pragnieniem Matki Bożej jest, aby nasze Sanktuarium było znane nie tylko w diecezji, czy okolicy, ale w całej Polsce. Bądźmy misjonarzami Matki Bożej. Uroczyste wprowadzenie relikwii odbędzie się 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia NMP. Mamy za co Bogu dziękować. Amen.

Program półkolonii (03-07.07.2023) - BOGU PRZEZ MARYJĘ NIECH BĘDĄ DZIĘKI ZA WIELKIE DZIEŁO COROCZNYCH PÓŁKOLINII - KS. ROBERTOWI ORAZ WSZYSTKIM OPIEKUNOM - WOLONTARIUSZOM.

1.PONIEDZIAŁEK

- rozpoczęcie – godz. 8:00 (w Sanktuarium)

- wyjazd: aquapark Mikołajki, obiad w Mcdonalds (we własnym zakresie), muzeum sprzętu wojskowego w Mrągowie z przejażdżką pojazdem opancerzonym

- powrót- ok. 19:00

2. WTOREK

- rozpoczęcie – godz. 8:30 (w Sanktuarium)

- wyjazd: Mamerki, kwatera główna Niemieckich wojsk lądowych w czasie II wojny światowej, wieża widokowa, pizzeria (obiad zapewniony), zoo safari

-powrót- ok. 19:00

3. ŚRODA

- rozpoczęcie – godz. 8:30

wyjazd: kino Tykocin, synagoga w Tykocinie, obiad w Mcdonalds (we własnym zakresie), park trampolin- strefa wysokich lotów

- powrót- ok. 20:00

4. CZWARTEK

- rozpoczęcie- godz. 9:00

-rajd pieszy do gospodarstwa agroturystycznego ,,Projekt Zagroda” na terenie naszej parafii, warsztaty, gry i zabawy integracyjne, grill, wata cukrowa itp.

- zakończenie- ok. 16:00

5. PIĄTEK

-rozpoczęcie- godz. 9:00

wyjazd: aquapark Ostrołęka, obiad w pizzerii (zapewniony), muzeum żołnierzy wyklętych, strzelnica multimedialna

powrót: ok. 17:00

 BOGU NIECHA BĘDĄ DZIĘKI !!!

 Z okazji srebrnego jubileuszu kapłaństwa Ks. Jana pani Ela Szumowska napisała specjalnie utwór poetycki:

W Sanktuarium w Małym Płocku, kustosz Jan pieczę sprawuje. Służy radą, dobrym słowem a gdy trzeba, to strofuje. Jest to człowiek z powołaniem w Baranowie urodzony. Ksiądz od lat 25 - ciu, co w Maryję jest wpatrzony. Od 10 lat w parafii Znalezienia Krzyża - z nami. Jest proboszczem który wspiera, często dniami i nocami. Dba o ludzi i świątynię. Ciągle w biegu, coś planuje. Myśli, działa a gdy trzeba, to łopatą też szufluje. Dzięki jego trosce szczerej. O nasz wspólny skarb – świątynię. Mamy piękne miejsce w M. Płocku, co łaskami w świecie słynie. Odkąd ks. Jan prężnie działa, przy pomocy wiernych wielu, to świątynia kwitnie w oczach, jest ozdobą – przyjacielu. Piękny mamy ołtarz główny, w nim Maryję zobaczycie. Otoczoną Aniołami, nad nią Krzyż Jezusa w szczycie. Jest kaplica adoracji, piękne dróżki różańcowe. Są figury świętych wokół, które mają swą wymowę. Ku zasłudze księdza Jana, w radio są transmisje stale. Jest Nowenna do Mateczki, co pociesza nas wytrwale. Ale kościół to nie tylko, piękne wokół otoczenie. Kościół to serc ludzkich przystań i do Boga się zwrócenie. Wie to dobrze nasz ksiądz proboszcz, przekazuje długotrwale. Że modlitwa jest potrzebna, by zobaczyć Boga w chwale. Nabożeństwa różne mamy, adoracje i różaniec, są nowenny i godzinki , które można Bogu zanieść. Dzisiaj wszyscy tu jesteśmy aby księdzu życzyć szczerze. Wiary co góry przenosi, aby dobrym był pasterzem. Niech głoszone do nas słowo, przeogromny plon przynosi. By ksiądz kustosz wciąż wytrwale i z uporem nam je głosił.

25-lecie święceń kapłańskich księdza proboszcza Jana Pieńkosza

Dziś w naszym sanktuarium srebrny jubileusz kapłaństwa świętował ksiądz proboszcz Jan Pieńkosz. Podczas uroczystej Mszy Świętej o godzinie 12.00 życzenia dostojnemu Jubilatowi składali przedstawiciele różnych instytucji i wspólnot religijnych z naszej parafii.
Po zakończonej Eucharystii na placu przed Domem Pielgrzyma odbył się piknik parafialny, na którym nie zabrakło smacznych polskich dań, zabaw i animacji dla dzieci, muzyki i śpiewu oraz pokazów strażackich.
Bóg zapłać wszystkim uczestnikom, organizatorom i gościom.
Był to piękny czas dziękczynienia, modlitwy i wspólnego świętowania, wspaniała atmosfera miłości i radości.

Niech Bóg prowadzi naszego księdza Proboszcza a Matka Boża Pani Małopłocka opiekuje się księdzem w dalszej posłudze kapłańskiej w naszym Sanktuarium. 

JULBILEUSZ 25 LECIA KAPŁAŃSTWA

30 maja ,nasz ksiądz proboszcz Jan Pieńkosz obchodzi 25 rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich:

Czcigodny Księże Proboszczu! Srebrny Jublilacie !
Jubileusz to czas dziękczynienia za wszelkie łaski, za wszystko co pozwala wzrastać i uświęcać się w kapłańskim powołaniu i w jego realizacji.
25 lat temu, 30 maja 1998 roku zostałeś ustanowiony kapłanem Chrystusowego Kościoła.

W tym pięknym, uroczystym dniu, dziękujemy Bogu za dar Twojego kapłaństwa. Wyrażamy głęboką wdzięczność za to, że jesteś z nami, że prowadzisz nas ku Bogu i tak pięknie pokazujesz, iż tylko Jezus jest prawdziwą drogą, prawdą i życiem.

Dziękujemy za Twą oddaną posługę na chwałę Bogu i na pożytek ludziom. Jednocześnie pragniemy zapewnić Cię o naszej pamięci w modlitwie oraz wdzięczności za wsparcie duchowe, którego niejednokrotnie doświadczyliśmy od Ciebie.

W imieniu całej wspólnoty parafialnej na kolejne lata Twej służby kapłańskiej, życzymy Tobie: wielu łask Bożych, opieki NMP Matki Pocieszenia, ludzkiej dobroci, dobrego zdrowia, anielskiej cierpliwości, uśmiechu na każdy dzień oraz wytrwałości w pokonywaniu trudów życia.

Z modlitewną pamięcią

Wdzięczni za Twoją kapłańską posługę Parafianie, Szczęść Boże !!!


 

OBYCHODY:

TERMINY MSZY ŚWIĘTYCH O URODZAJE
MAŁY PŁOCK
A.D. 2023
Boże z Twoich rąk żyjemy, choć naszymi pracujemy.
My Ci damy trud i poty, Ty nam daj urodzaj złoty.


15.05.2023: poniedziałek:
godz: 9.00: Chludnie i Kupnina
godz: 10.00: Kołaki Strumienie i Wietrzychowo, Budy Żelazne

16.05.2023: wtorek:
godz: 9.00: Budy Kozłówka, Wygrane,
godz: 10.00: Mały Płock I i II

17.05.2023: środa:
godz: 9.00: Popki, Śmiarowo i Waśki
godz: 10.00: Włodki i Drożęcin Lubiejewo

18.05.2023: czwartek:
godz: 9.00: Rogienice Wielkie, Piaseczne i Wypychy
godz: 10.00: Zalesie i Krukówka

19.05.2023: piątek:
godz: 9.00: Cwaliny Małe i Mściwuje
godz: 10.00: Rakowo Stare i Rakowo Nowe
SERDECZNIE ZAPRASZAMY CAŁE WIOSKI NA WSPÓLNĄ MODLITWĘ O URODZAJE!!!

NMP ZAPRASZA NA NABOŻEŃSTWA MAJOWE

Przejeżdżając w maju w porach popołudniowych obok kapliczek lub przydrożnych figur, często możemy zobaczyć grupę modlących się wiernych, którzy wyśpiewują Matce Bożej pieśni ku Jej czci i wychwalają ją różnymi tytułami i przymiotami. Taki widok wpisał się już na stałe w krajobraz polskich miast i wsi, a nabożeństwa majowe w cykl roku liturgicznego.

Korzenie tego nabożeństwa sięgają początków V w., kiedy na Wschodzie zaczęto śpiewać pieśni ku czci Matki Bożej. Na zachodzie zaczęto gromadzić się pod figurami Najświętszej Matki na przełomie XIII/XIV wieku.

Ojcem nabożeństw majowych w formie zbliżonej do tej, którą znamy dzisiaj, jest żyjący na przełomie XVII i XVIII wieku jezuita o. Ansolani. Gromadził wiernych w kaplicy królewskiej na koncertach poświęconych Bożej Rodzicielce, a na końcu błogosławił zebranych Najświętszym Sakramentem.

W 1859 roku papież Pius IX zatwierdził obecnie istniejącą formę nabożeństwa, która składa się z Litanii Loretańskiej, nauki kapłana i błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

Litania Loretańska sięga swoich początków XII wieku. Modlitwę poszczególnymi wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny zaczęto propagować szczególnie w Loreto, miasteczku we Włoszech. Z czasem papież zakazał samowolnego dodawania wezwań i tak powstała jedna litania. Zmian lub dodawanie tytułów Matki Bożej dokonywano wraz z ważnymi wydarzeniami historycznymi świata (np. po zwycięstwie pod Lepanto papież Pius V dodał inwokację „Wspomożenie wiernych”), Kościoła (w trakcie Soboru Watykańskiego II papież Paweł VI wpisał w litanię wezwanie „Matko Kościoła”), a także zatwierdzeniami dogmatów (np. „Królowo wniebowzięta” po ogłoszeniu dogmatu o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny). Ponadto w 1908 roku Episkopat Polski dostał zgodę na włączenie w litanię loretańską wezwania „Królowo Korony Polski”, po drugiej wojnie światowej „Królowo Polski”.

Oddajmy się pod opiekę Matki Najświętszej w tym szczególnie poświęconym Jej miesiącu. Modląc się litanią, wzywamy Jej imienia i prosimy, aby ta modliła się za nami do Boga. Prosimy ją, aby ona uczyła nas ufności i wiary, a także „abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych”.

W DUCHU DZIĘKCZYNIENIA ZA USTANOWIENIE SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA W NASZEJ PARAFII W TRZECIĄ ROCZNICĘ OD TEGO WIELKIEGO WYDARZENIA ODDAJEMY DO UŻYTKU KAPLICĘ ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.

TO MIEJSCE SZCZEGÓLNE, GDZIE MOZNA SIĘ WYCISZYĆ ORAZ ZAWIERZAĆ BOGU  SOBIE ORAZ RÓŻNE OSOBY I SPRAWY. JEST TO BŁOGOSŁAWIONY CZAS NA UŚWIĘCENIE.

BOGU NIECHAJ BĘDĄ DZIĘKI ZA LUDZI DOBREJ WOLI - PONAD 60 OSÓB - KTÓRE ZADEKLAROWAŁY SIĘ PODEJMOWAĆ CO TYGODNIOWĄ ADORACJĘ.

OCZYWIŚCIE KAPLICA JEST DLA WSZYSTKICH - NIECHAJ CAŁA PARAFIA I PIELGRZYMI CZUJĄ SIĘ ZAPROSZENI I WŁĄCZENI W TO BOŻE DZIEŁO!!!

KAPLICA ADORACJI - JEZUS CZEKA I ZAPRASZA KAŻDEGO.....

ADORACJA W GODZINACH: 8.00 - 16.00. ZAPRASZAMY.

WEJŚCIE DO KOŚCIOŁA PRZY KOLUMNIE MARYJNEJ.

PIELGRZYMKA PEŁNA WRAŻEŃ
Poraz pierwszy w ponad 600 – letniej historii naszej parafii udało się zorganizować pielgrzymkę do Ziemi Świętej. 45 osób pielgrzymowało śladami Jezusa Chrystusa w czasie Jego ziemskiego życia.
Osiem dni wspólnej modlitwy w drodze, wszak jesteśmy wszyscy pielgrzymami tutaj na ziemi. Nazaret, Tabgha, Góra błogosławieństw, Kafarnaum i rejs łodzią po Jeziorze Galilejskim – północ Izraela i początek naszej drogi. Kana Galilejska, Góra Tabor, Góra Karmel, Cezarea, Tel Aviv – kolejny dzień naszej wędrówki. W centrum oczywiście Jerozolima i Betlejem – tutaj serce mocniej bije – ponad trzytysiącletnie miasta – to naprawdę robi wrażanie. Bazylika Grobu Pańskiego, Golgota, Droga Krzyżowa – wiara rośnie w tych miejscach, gdzie Jezus oddał za nas życie z miłości.
Najstarsze miasto świata – Jerycho – liczy sobie ponad 11 tysięcy lat – mój Boże – to w tym czasie w Europie krzaki rosły – a tam wielkie miasto! Starożytność tych miejsc robi wielkie wrażenie. Trzy morza: Galilejskie, Śródziemne oraz Martwe – też były naszym udziałem.
Mamy za co Bogi dziękować, za łaskę świętego pielgrzymowania po Świętej Ziemi. Dla mnie osobiście to sentymentalny powrót po 15 latach. Pierwszy raz byłem na 10 rocznicę święceń kapłańskich, w tym roku przypada srebrny jubileusz – 25 lat kapłaństwa Chrystusowego. Bogu niechaj będą dzięki za tę łaskę, że razem z parafianami mogłem świętować. Codzienna Msza Św. z kazaniem była kropką nad i – i duchowym dopełnieniem tych rekolekcji.
Dyplom Pielgrzyma, który przybył do Świętego Miasta Jerozolimy – stolicy Izraela, nadał każdemu tytuł PIELGRZYMA JEROZOLIMSKIEGO. DEO GRATIAS!!!
Ks. Jan – Pielgrzym Jerozolimski

zYCZENIA WIELKANOCNE 2023.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE KUSTOSZA SANKTUARIUM DLA PARAFIAN I PIELGRZYMÓW

Po czerdziestodniowym Wielkim Poście przed nami celebracja pięciu bardzo ważnych dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota, Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego oraz Poniedziałek Wielkanocny. Zapraszam do uczestnictwa w wielkich misteriach: Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bogu przez Maryję Matkę Pocieszenia zawierzam rozwój duchowy i materialny naszego Sanktuarium. Szczególnej opiece Boże polecam powstającą Kaplicę dziennej adoracji Najświętszego Sakramentu, do której każdy ma od Boga zaproszenie. Na nadchodzące Święta Wielkanocne wszystkim Parafianom i Pielgrzymom składam najserdeczniejsze życzenie:

Niech radosne Alleluja będzie dla Was
ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary.
Niech pogoda ducha towarzyszy Wam
w trudzie każdego dnia,
a radość serca w czasie zasłużonego odpoczynku.
Życzę, aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach,
rodzinach i domach zagościła radość, spokój
i wielka nadzieja odradzającego się życia
Wiary, zdrowia duszy i ciała, radości i miłości, to najważniejsze.

Alleluja, Alleluja!
Wesoły nam dziś dzień nastał,
Chrystus bowiem zmartwychwstał.
Radujcie się więc i z ufnością patrzcie w przyszłość
Niech zsyła na Was łaski i wnosi szczęście do Waszego życia.

Kustosz: Ks. Jan wraz z kapłanami

NARODOWY MARSZ PAPIESKI W MAŁYM PŁOCKU

Dnia 31 marca, w piątkowy o godz. 19.00 zaczęliśmy Mszą Św. Drogę Krzyżową połączoną z Narodowym Marszem Papieskim. Liturgia zgromadziła tłumy wiernych, co należy czególnie docenić w okresie popandemicznym. towarzyszyły nam rozważania stacji Drogi Krzyżoweg z cytatami św. Jana Pawła II oraz po trasie można było usłyszeć fragmenty homilii papieskich. Na koniec przy zapalonych telefonach komórkowych zaśpiewaliśmy Barkę - ulubioną pieśń Sw. Papieża Polaka. 

KAPLICA WIECZYSTEJ ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKTAMENTU W MAŁYM PŁOCKU

Niebawem w naszym Sanktuarium będziemy mieli okazję do wspaniałego czasu, czasu przebywania w ciszy i skupieniu z naszym Panem. Mamy czasami ku temu sposobność szczególnie w środy i piątki po wieczornych Mszach Świętych modlić się wspólnotowo przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Za niedługą chwilę bo już na początku maja, na pamiątkę 3 rocznicy ustanowienia naszego Małopłockiego sanktuarium, będzie możliwość, a właściwie zaszczyt wykrzesać z siebie coś dla Pana i przyjść indywidualnie go uwielbiać. Chodzi mi oczywiście o kaplicę adoracji, która już ruszy po majowym odpuście. Będzie można się wpisywać na wybrane godziny i przez kilka godzin w ciągu dnia adorować Go.
Są ludzie, którzy adorują konto w banku licząc co chwilę posiadane pieniądze czy inne aktywa, są ludzie którzy adorują swoje pola i ziemia jest dla nich najważniejsza, są tacy co firma jest ich życiem Są ludzie, którzy adorują drugą osobę: dziewczyna chłopaka, chłopak dziewczynę, mama czy tata swoje dzieci, babcia czy dziadek swoje wnuczki. To też nie ta droga. Trzeba kochać. To już jest wiele, ale adorować tylko naszego Pana. Właściwie się ukierunkować. Szczególnie ludzie młodzi potrafią tak adorować monitory komputerów czy smartfonów iż wydaje się, że do nich się modlą. Zwróćcie na to uwagę. Są też ludzie starsi, którzy adorują monitory telewizorów i wydaje się, że modlą się do swoich ulubionych programów, seriali, aktorów. To też nie ta droga. Mógłbym przykłady jeszcze mnożyć długo, ale nie o to tu chodzi.
Adoracja to oczywiście spotkanie z Panem żywym i obecnym. Przychodzę klękam i oddaję Panu Jezusowi bolączki dnia codziennego. Zanoszę rzecz jasna także prośby, których chcę jeśli tylko jest taka wola Boga, by się spełniły. A czasem przychodzę i nie mówię nic. Bo i też w czasie adoracji można nie mówić nic. Tylko klęczeć i patrzeć na Boga. To wystarczy. Adoracja Najświętszego Sakramentu, a więc czas kiedy Pan Jezus jest wystawiony w monstrancji w prostym znaku chleba jest czasem naszej przemiany. Wpatrujemy się w Jezusa Chrystusa, Boga bez żadnej skazy grzechu i otwieramy Mu nasze serca. Pozwalamy, by leczył nasze rany, by uzdrawiał i wskrzeszał. Dzisiaj przecież mamy Ewangelię o wskrzeszeniu przez Pana Jezusa Łazarza swojego przyjaciela. Każdy z nas chrześcijan jest dla Jezusa przyjacielem. To my sami potrafimy się wypisywać z tej przyjaźni, ale nie Jezus. On ciągle czeka i nie zrywa tych więzów.
W książce pod tytułem ,,In Sinu Jesu- Kiedy Serce mówi do Serca” pewien kapłan usłyszął od Pana Jezusa następujące słowa ,,W wielu tabernakulach na świecie, z najróżniejszych przyczyn, czuję się jakby w grobie, ukryty i całkowicie zapomniany. Moje Boskie działanie jest bardzo ograniczone, bo tak niewielu przychodzi, by mnie adorować, by przyjmować Moją Eucharystyczną miłość, a potem przekazywać ją innym duszom”. Moi drodzy. By przychodzić do Jezusa trzeba mieć świadomość Kim On jest. Jeśli tego ktoś nie wie to nie przychodzi. Dlatego wielu ludzi siedzi teraz sobie w domu. Nie przychodzą do Jezusa bo Go nie znają. To się też oczywiście wiąże z tym, że Go nie kochają. Wiem odważne to słowa. Mówić o drugim człowieku z pewnością, że Kogoś nie kocha, a tym Kimś jest Jezus. Jednak przecież gdy kogoś kochamy to poświęcamy czas tej osobie, jeśli tego nie robimy to miłość umiera. Dlatego to jest to o czym nieraz już wam moi drodzy bracia i siostry mówiłem. Można być martwym już za życia i można mieć jednocześnie doskonałe zdrowie fizyczne. Można być martwym.
Zadam wam teraz pytanie? Kto najbardziej się boi Boga, a jednocześnie z nim zaciekle walczy? Jest to szatan. On do Jezusa nie przyjdzie. Kiedyś kusił naszego Pana, ale nic nie ugrał. Jezus i tak wykonał swoją misję na ziemi. Teraz ucieka przed mocą Jezusa, bo wie, że nie ma szans. szatan wie, że wygra z nami tam gdzie nie będzie w nas Boga. Dlatego zły chce odciągnąć owieczki od owczarni Chrystusowej. A więc to nie Pan Jezus oddala się od nas, ale my możemy oddalić się od Niego. W tych aspektach zły nas rozłoży na łopatki. Wszędzie tam gdzie nie zaprosimy Jezusa.
Adoracja więc naszego Pana jest bardzo potrzebna w każdym czasie, w każdej chwili. A już w tych coraz bardziej pokręconych czasach tym bardziej. Walka z Kościołem jest tak naprawdę walką z Chrystusem. To tu tak naprawdę trwa bój o nasze dusze. Bądźmy pewni, że po trudnych czasach Kościół zawsze się odnowi. Nie żyjmy w lęku i nie dajmy sobie wmówić jakiejś ciemnoty, że Kościół upadnie. Tak się nie stało i się nie stanie. Po prostu Kościół się oczyszcza. Ale to już temat na inne kazanie.
Drodzy bracia i siostry. Po odpuście majowym niemal każdego dnia (prócz niedzieli) będzie możliwość przyjścia do Pana Jezusa wystawionego w kaplicy adoracji. Możliwość modlitwy, wyciszenia się, napełniania się pokojem Bożym, bo mam świadomość, że w domu może być czasem o to trudno. A tu w kaplicy jesteś tylko ty i Jezus. Idealne warunki, które wymagają tylko odpowiedzi ze strony człowieka. Potrzebujemy tego pokrzepienia, nabrania siły, by odrzucać pokusy złego. I tu chciałbym podać jeszcze jeden fragment z książki ,,In Sinu Jesu”: ,,Kaplice adoracji nie są jedynie schronieniem dla pobożnych wiernych. Są one pełnymi blasku ośrodkami intensywnego Boskiego działania, które wychodzi poza mury kaplicy- do domów, szkół i szpitali, a także do ciemnych i zimnych miejsc, w których dusze są zniewalane prze szatana i przenika serca, uzdrawia chorych i nawołuje do powrotu do domu tych, którzy oddalili się ode mnie”.

„Idę, bo szukam nadziei” EDK 2023

W tym roku już po raz 4 została zorganizowana Ekstremalna Droga Krzyżowa w naszym Sanktuarium. Wieczorem 24 marca o godz.19.00, około 300 osób zgromadziło się na Mszy Świętej inaugurującej nocną wędrówkę z Jezusem. Mszy Świętej przewodniczył Kustosz Sanktuarium ks. Jan Pieńkosz. Po mszy świętej wszyscy ruszyli na nocne szlaki. Większa część osób wybrała trasę 20km, tylko kilkanaście osób zdecydowało się pokonać 40km. Ale tu nie chodziło kto ile przejdzie, ale „jak” przejdzie. EDK to nie trening sportowy, lecz czas dla Boga dlatego wszyscy szli w ciszy, skupieniu, zawierzając swoje życie Jezusowi. Padało, wiało, było daleko, ciężko, bolało ale warto było. Był to czas modlitwy. Odcinki wzdłuż pól i w lesie nie były łatwe. Były momenty kryzysu ale to wszystko sprzyjało przemyśleniom duchowym. Kiedy człowiek jest obolały, w cierpieniu to łatwiej przychodzą takie rozmyślenia – mówiła jedna z uczestniczek naszej EDK. Można rzec ze to była udana noc z Jezusem. Noc niezapomnianych wrażeń, noc doświadczenia bliskości Boga, a drewniane krzyże trzymane w rękach wszystkich umacniały w wierze.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji EDK, naszym parafianom i czcigodnym gościom, którzy przybyli do nas z Warszawy, Ostrołęki, Łysych, Stawisk, Kolna, Łomży oraz tym wszystkim, którzy pomogli przy organizacji Ekstremalnej Drogi Krzyżowej 2023.
Już dziś zapraszamy na V edycję EDK do naszej wspólnoty w roku 2024.  Ta droga zmienia, boli ale też umacnia wiarę i daje radość. EDK nie jest jedynie przygodą, jest to praca nad sobą.

EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA

Już poraz piąty wyruszy z naszego Sanktuarium EDK 24 marca 2023 roku. Wszystko rozpocznie się Mszą Św. o godz. 19.00, następnie idziemy w ciszy modlitewnej za Jezusem Jego Drogą Krzyżową.

Są wyznaczone dwie trasy: 20KM ORAZ 40KM. zWYKLE WIĘKSZOŚĆ WYBIERA TĘ KRÓTSZĄ TRASĘ - MIERZĄĆ SIŁY NA ZAMIARY, ALE TEŻ PEWNA GRUPA WYBIERA TĘ DŁUŻSZĄ 40KM.

BOGU PRZEZ MARYJE ZAWIERZAMY TEN ŚWIETY CZAS WIELKIEGO POSTU ORAZ EDK.

Jubileusz 100 lecia urodzin Janiny Mierzejewskiej

Dnia 14 marca br. wspólnie Parafia Mały Płock, z Urzędem Gminy z Panem Wójtem na czele i Kierownik USC oraz z przedstawicielami KRUS Swiętowaliśmy setne urodziny pani Janiny Mierzejewskiej z Krukówki. Zgomadziła się też liczna rodzina szanownej Jubilatki: dzieci, wnuki i prawnuki. Wszystko w atmosferze radosnego dziękczynienia za tak piękny wiek Pani Jasi. Były gratulacujne listy od Premiera, Wojewody, Wójta, KRUS, nawet błogosławieństwo na piśmie od Ojca Świętego Papieża Franciszka. Jubilatka otrzymała też kopię obrazu MB Pocieszenia z naszego Sanktuarium z dedykacją od kapłanów.

Pytana jaki jest przepis na długowieczność? Odpowiedziała, że modlitwa, dużo modlitwy, oraz spokój. Jeść można wszystko, co organizm podpowiada. Z podziwem patrzyliśmy jak Jubilatka zachowała trzeźwe myślenie i patrzenie na świat współczesny. Trochę przytępiony słuch, ale co trzeba to usłyszy dobrze.

Na koniec zaśpiewaliśmy Jubliatce 200 lat, bo 100 lat byłoby już niegrzeczne w tym przypadku.

Raz jeszcze niechaj dobry Bóg przez NMP Matkę Pocieszenia zdroje łask wyprasza Szanownej Jubilatce Janinie!!!

PIELGRZYMKA - ZIEMIA ŚWIĘTA - CZĘŚĆ 3.


I Z R A E L – INFORMACJE PRAKTYCZNE
Informacje dotyczące przelotu (przewoźnik – linia lotnicza LOT).
Warszawa - Tel Awiw Ben Gurion – Warszawa
Podano godziny lotów zgodnie z lokalnym czasem.
14.04.2023
WARSZAWA
22:55
TEL AWIW
03:45+1
Powrót:
21.04.2023
TEL AWIW
11:55
WARSZAWA
15:00
Lot tam: Warszawa-Tel Awiw nr 151
Powrót: Tel Awiw – Warszawa nr 156

Limity bagażu:
Waga: bagaż podręczny 1 sztuka na osobę do 8 kg, bagaż główny (rejestrowany) 1 sztuka
na osobę do 23 kg. Wymiary bagażu podręcznego max 55x40x23 cm, głównego – suma
wymiarów nie może przekraczać 158 cm.
Limity bagażu nie łączą się, a zatem osoby podróżujące razem nie mogą spakować się w
jedna walizkę o wadze 46 kg, ponieważ zostanie wówczas naliczona opłata za nadbagaż.
Każdy powinien mieć własną sztukę bagażu, zarówno głównego jak i podręcznego.
Bagaż podręczny powinien zmieścić się w górnej półce na pokładzie lub pod
poprzedzającym fotelem. Dokładne informacje dotyczące warunków przewozu przedmiotów
w bagażu zamieszczono na ostatniej stronie.
Bagaż główny (rejestrowany) nadany na lotnisku wylotowym, jest odbierany na lotnisku
docelowym.
Najpóźniej o godz. 20:45 dnia 14 kwietnia należy udać się na spotkanie z
przedstawicielem Organizatora (Konsorcjum.pl) po odbiór dokumentów. Następnie
zostaną Państwo pokierowani do odprawy bagażowo-paszportowej na lotnisku w
Warszawie (im. Chopina) na lot nr LO151. Należy okazać następujące dokumenty:

Ważny paszport - należy posiadać paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty
planowanego powrotu do kraju.
Numer stoiska odpraw należy sprawdzić na tablicy elektronicznej lotów.
W razie problemów należy się skonsultować z obsługą/informacją lotniska.
Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (Ustawy o obywatelstwie polskim), przy
przekraczaniu polskiej granicy państwowej przez obywateli Polski posiadających podwójne
obywatelstwo, podczas kontroli granicznej obowiązuje wymóg okazania polskiego
dokumentu paszportowego.Procedura kontroli bezpieczeństwa
Po przejściu przez kontrolę dokumentów każdy pasażer i jego bagaż podręczny
poddawany jest szczegółowej kontroli bezpieczeństwa.
W celu przyśpieszenia kontroli bezpieczeństwa pasażerowie proszeni są o:
- okazanie funkcjonariuszom przeprowadzającym kontrolę (w punktach kontroli) wszystkich
posiadanych artykułów w płynie,
- zdjęcie okrycia wierzchniego, które zostanie sprawdzone osobno podczas kontroli
osobistej pasażera,
- umieszczenie wszystkich przedmiotów metalowych i elektrycznych , laptopy, telefony
komórkowe, aparaty fotograficzne, bilon itp., na taśmie urządzenia rentgenowskiego wraz z
całym bagażem podręcznym. Po kontroli przedmioty zwracane są pasażerom, za wyjątkiem
tych, których przewożenie na pokładzie samolotu jest zabronione.
Podczas powrotu z Tel Awiwu, po przejściu kontroli bezpieczeństwa, każdy podróżny
odbywa krótką rozmowę w języku polskim z pracownikiem kontroli bezpieczeństwa na temat
wyjazdu. Należy się spodziewać pytań ze strony służby bezpieczeństwa: czy sami Państwo
pakowali swój bagaż, czy ktoś miał dostęp do Państwa bagażu po spakowaniu, co przewożą
Państwo w bagażu, jaka jest przyczyna i cel podróży itp., odwiedzane miejsca.
Lecąc do Tel Awiwu na lotnisku Ben Guriona nie dostaniemy pieczątki do paszportu, a tylko
niebieską karteczkę (nie można jej wyrzucić – w każdym hotelu muszą ją zeskanować na
dowód, że są Państwo turystami). Podczas wyjazdu otrzymuje się karteczkę wyjazdową –
różową.
NA POKŁADZIE SAMOLOTU OBOWIAZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA
PAPIEROSÓW ! ! !
NA POKŁAD I NA PODRÓŻ NALEŻY ZABRAĆ 2-3 MASECZKI OCHRONNE
(CHIRURGICZNE, TYPU FFP2 LUB FFP3)

Ramowy program Pielgrzymki:
Dzień 1. WARSZAWA – TEL AWIW – TYBERIADA/NAZARET ( ok. 140 km )
Odprawa bagażowo-paszportowa na 2,5h przed wylotem, na lotnisku w Warszawie (im. Chopina).
Lot do Tel Awiwu.
Dzień 2. NAZARET/TYBERIADA - TABGHA – GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW - KAFARNAUM –
REJS ŁODZIĄ (ok. 40 km)

Przylot na lotnisko Ben Guriona. Spotkanie z przewodnikiem. Przejazd do Tyberiady/Nazaretu.
Zakwaterowanie- krótki odpoczynek. Śniadanie w hotelu. Rozpoczęcie dnia wizytą w kościołach w
okolicy Jeziora Galilejskiego. Przejazd do Tabghi, miejsca w którym Jezus dokonał cudownego
rozmnożenia chleba. Obecny budynek- Kościół Rozmnożenia Chleba zbudowano na miejscu
bizantyjskiej świątyni, w której zachowała się kolorowa mozaika podłogowa (Tabgha I). Obok, gdzie
zmartwychwstały Jezus ukazał się po raz trzeci apostołom znajduje się Kościół Prymatu Św. Piotra(Tabha II). Przejazd na Górę Błogosławieństw, miejsca gdzie Jezus wygłosił słynne „Kazanie na
Górze”. Na zboczu wzgórza wznosi się ośmioboczne sanktuarium. Następnie przejazd północnym
brzegiem jeziora do Kafarnaum, miasta Jezusa. Tutaj znajdują się pozostałości po synagodze z IV
w.n.e. prawdopodobnie zbudowanej na ruinach tej, w której nauczał Jezus. Rejs łodzią po Jeziorze
Galilejskim. Opcjonalnie istnieje możliwość zakupienia Ryby Św. Piotra 30 usd/os. Powrót do hotelu,
kolacja, nocleg.
Dzień 3. KANA GALILEJSKA – NAZARET - GÓRA TABOR - HAJFA – CEZAREA – TEL AVIV –
BETLEJEM (ok. 315 km)

Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie. Przejazd do Kany Galilejskiej, gdzie Jezus dokonał pierwszego
cudu przemiany wody w wino na weselu ubogiej rodziny. W tym miejscu znajduje się Sanktuarium
Pierwszego Cudu. Zobaczyć tu można fragment starożytnej mozaiki podłogowej z napisami w
języku aramejskim, a w jego podziemiach widoczne są warstwy archeologiczne sięgające I w.n.e.
Następnie przejazd do Nazaretu. Nawiedzenie Bazyliki Zwiastowania, największej chrześcijańskiej
świątyni na Bliskim Wschodzie. W kościele dolnym znajduje się Grota Zwiastowania. To tu Anioł
Pański „zwiastował Pannie Maryi”, iż stanie się Matką Syna Bożego. Kościół górny opowiada chwałę
Maryi „błogosławioną przez wszystkie narody” i „nad aniołów wywyższoną”. Przejście do Kościoła
Św. Józefa, który został wzniesiony w miejscu dawnego domu cieśli Józefa, męża Marii. Następnie
przejazd na Górę Tabor, miejsce Przemienienia. Wydarzenie to upamiętnia franciszkańska Bazylika
Przemienienia Pańskiego z kaplicami poświęconymi Mojżeszowi i Eliaszowi.
Przejazd do Hajfy, trzeciego co do wielkości miasta Izraela, położonego w paśmie gór Karmelu.
Nawiedzenie Sanktuarium „Stella Maris” zbudowanego nad Grotą Eliasza. Zobaczymy też piękne
perskie Ogrody Bahaitów, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Przejazd do Cezarei
Nadmorskiej nad Morzem Śródziemnym. Krótki pobyt na plaży znajdującej się nieopodal
starożytnego akweduktu (II w. n.e). Przejazd do Tel Awiwu. Krótkie zwiedzanie starej części miasta,
Jaffy. Według Starego Testamentu założył ją po biblijnym potopie jeden z synów Noego, Jafet.
Przejście uliczkami starego miasta, Ścieżką Horoskopu. Przejazd do Betlejem. Zakwaterowanie w
hotelu w Betlejem, kolacja, nocleg.
Dzień 4. BETLEJEM - EIN KAREM (ok 30 km)
Śniadanie. Przejazd na Pole Pasterzy ( Beit Sahour ) oddalone o kilka kilometrów od Betlejem
miejsce, gdzie w noc Narodzenia Jezusa pasterze czuwali nad swymi stadami. Kościół z figurą anioła
ma kształt namiotu, jego kopuła widziana od wewnątrz przypomina palmę, a freski ilustrują
wydarzenia ewangeliczne z Nocy Narodzenia Pańskiego. Obok kościoła zobaczyć można groty, w
których według tradycji mieszkali pasterze ze swoimi stadami. Zwiedzanie Betlejem. Nad miastem
góruje Bazylika Narodzenia Pańskiego wybudowana ponad Grotą Narodzenia. Srebrną gwiazdą
oznaczono miejsce przyjścia na świat Jezusa. Do Groty Narodzenia przylega Grota Żłóbka gdzie
pasterze oddali hołd małemu Jezusowi. W odległości 300 m od bazyliki znajduje się Grota Mleczna.
Tradycja mówi, że Maria podczas ucieczki do Egiptu w tym miejscu karmiła Jezusa.
Wizyta w Ein Karem, niewielkiej biblijnej miejscowości na zachód od Jerozolimy. Zobaczymy
franciszkański Kościół Nawiedzenia, zbudowany w miejscu, gdzie wedle tradycji Maria odwiedziła
Św. Elżbietę, matkę Jana Chrzciciela. Nad grotą, tradycyjnie uważaną za miejsce, w którym urodził
się Jan Chrzciciel, wznosi się dziś Kościół Św. Jana.
Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
Dzień 5. BETLEJEM – JEROZOLIMA – YAD VASHEM (ok. 30 km)
Następnie wizyta na Górze Oliwnej, skąd roztacza się niesamowita panorama Starego Miasta.
Nawiedzenie Kościoła Pater Noster, gdzie Jezus nauczał modlitwy Ojcze Nasz. Następnie przejście
do kościoła Dominus Flevit. W tym miejscu Jezus zapłakał nad losem Jerozolimy. Po drodze mija
się cmentarze żydowskie na zachodnim zboczu Góry Oliwnej . U jej podnóża znajduje się Bazylika
Agonii. Tuż obok Świątyni rozciąga się Ogród Oliwny – Getsemani, w którym Jezus modlił się przed
swoją Męką i tutaj został zdradzony.Przejazd do Yad Vashem, Muzeum Historii Holocaustu, niezwykłego pomnika, którym uczczono
pamięć sześciu milionów zamordowanych Żydów. Wykorzystano do tego najnowsze techniki
multimedialne. Yad Vashem zajmuje się nadawaniem tytułów „Sprawiedliwych wśród Narodów
Świata” osobom, które podczas wojny ratowały Żydów od zagłady. Wśród 20 tys. Sprawiedliwych
jest aż 6 tys. Polaków. Do niedawna każdy z uhonorowanych miał przy muzeum zasadzone drzewko,
teraz otrzymują imienne tabliczki. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.
Dla chętnych wycieczka fakultatywna Jerozolima nocą 25 usd/osoba.
Dzień 6. JEROZOLIMA
Śniadanie w hotelu. Dzień rozpoczynamy od „Via Dolorosa” – Droga Krzyżowa, to ciąg wąskich
uliczek i umieszczonych przy nich XIV stacji Męki Pańskiej. Stacje od I do IX usytuowane są w
budynkach przylegających do ulic a od X do XIV w Bazylice Grobu Pańskiego. Dystans od Twierdzy
Antonia (gdzie Jezus usłyszał wyrok) do Bazyliki Grobu Pańskiego to ok. 1200 m. Bazylika jest jedną
z najbardziej niezwykłych świątyń na świecie. Jest wspólną własnością kilku wyznań
chrześcijańskich, z których każda ma własne kaplice i ołtarze i odprawia nabożeństwa w swoim
obrządku. Najważniejsze miejsca w Bazylice Grobu Pańskiego to miejsce ukrzyżowania Jezusa –
Golgota/ Kalwaria oraz pusty grób, gdzie złożono ciało Pana i gdzie On zmartwychwstał. Przejście
uliczkami Starego Miasta pod Ścianę Płaczu, zwaną także Murem Zachodnim, najważniejszego
miejsca dla wszystkich Żydów. Są to pozostałości drugiej świątyni wybudowanej przez Heroda
Wielkiego. Obszar pod Ścianą służy jako olbrzymia synagoga pod gołym niebem. Przejście na Górę
Syjon. Zobaczymy kościół Zaśnięcia NMP. Następnie udamy się do Wieczernika, najważniejszego
dla chrześcijan miejsca na Górze Syjon, miejsca ostatniej wieczerzy. Na wschodnim zboczu Góry
Syjon stoi kościół Św. Piotra „In Galicantu”, czyli „w miejscu gdzie piał kogut”, a apostoł Piotr trzy
razy zaparł się Jezusa. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
Dzień 7. JERYCHO – QUASRL-AL-JAHUD - QUMRAN – MORZE MARTWE
Śniadanie w hotelu. Nawiedzenie Betanii a następnie przejazd do Jerycha, miasta uchodzącego za
najstarsze na świecie. Wznosi się tu Góra Kuszenia, na której według Biblii, Jezus był kuszony przez
szatana. Następnie przejazd do Quasrl-Al-Jahud - miejsca, gdzie Jan Chrzciciel udzielił chrztu
Jezusowi. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych nad Jordanem. Przejazd do Qumran, miejsca
odnalezienia tzw. zwojów znad Morza Martwego. Z drogi zobaczymy groty, w których je
odnaleziono. Przejazd nad MORZE MARTWE, najniżej położone miejsce na świecie. Czas wolny na
kąpiele błotne. Krainy rozciągającej się nad Morzem Martwym nie sposób porównać z żadnym
innym miejscem na Ziemi.
Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
Dzień 8. TEL AWIW – WARSZAWA
Wczesne śniadanie i wykwaterowanie. Transfer na lotnisko Ben Guriona. Odprawa biletowo –
paszportowa, wylot do Warszawy. Zakończenie Pielgrzymki.
INFORMACJE PRAKTYCZNE
Nazwa Izrael (hebr. ‫)יׂשראל‬ pochodzi z Biblii Starego Testamentu (por.
oznacza "ten, który
Rodz. 32,29) i
walczy z Bogiem" (‫שרה‬ – walczyć, bić się, wojować; ‫ל‬ ֵ‫א‬ – Bóg). Takie
imię otrzymał patriarcha Jakub. Izrael leży na Bliskim Wschodzie, w historycznej Palestynie,
graniczy z Libanem, Syrią, Jordanią, Egiptem, Strefą Gazy i Zachodnim Brzegiem Jordanu.Jest jednym z nielicznych państw, gdzie na niewielkiej powierzchni znajduje się wiele
elementów niespotykanych w skali światowej. Jest krainą biblijną, gdzie znajduje się m.in.
miejsce urodzenia Chrystusa. Jest celem pielgrzymek wyznawców 3 największych
monoteistycznych religii. Piękno natury i obiekty związane z kulturą i cywilizacją narodu
przyciąga wiele turystów.
Stolica:
Władze izraelskie ustanowiły jednostronnie stolicę Państwa Izrael w Jerozolimie. Tu mieszczą
się niemal wszystkie instytucje centralne. Społeczność międzynarodowa nie uznaje jednak
tej decyzji: placówki dyplomatyczne i konsularne większości państw mieszczą się w Tel
Awiwie, do którego przyłączono miasto Jaffa, tworząc jednolity administracyjnie zespół
miejski: Tel Awiw-Jaffa , który wraz z sąsiednimi miastami stanowi tzw. Wielki Tel Awiw -
największą aglomerację Izraela, liczącą ponad 2 mln mieszkańców.
Czas:
+ 1 godzina w stosunku do czasu polskiego
Przepisy celne:
Do Izraela turysta może wwieźć w gotówce środki finansowe w dowolnej walucie. Wartość
dopuszczalnej do wwozu i wywozu kwoty w gotówce nie może przekroczyć 80 tys. NIS
(obecnie ok. 21 tys. USD). Wwóz i wywóz większych kwot wymaga zezwolenia. Restrykcyjne
przepisy fitosanitarne nie pozwalają wwozić żywności, roślin i chemikaliów. Ograniczeniom
podlega również wwóz zwierząt. Wwóz i wywóz zwierząt domowych (np. psów, kotów)
podlega przepisom międzynarodowym. Ponadto zakazuje się wwozu stylizowanych monet,
matryc do ich produkcji oraz urządzeń i automatów do gier hazardowych.
Ograniczeniami objęty jest również wwóz napojów alkoholowych (o zawartości
alkoholu poniżej 40% - do 2 l, powyżej 40% - 1 l), papierosów (400 szt.) i perfum (250
ml). Zakazany jest wwóz narkotyków.
Meldunek, dokumenty:
Nie ma obowiązku meldunkowego. Z uwagi na zdarzające się uliczne kontrole izraelskich
służb imigracyjnych i policji cudzoziemcy powinni stale mieć przy sobie dokumenty
podróży (paszporty lub kopię paszportu - strony ze zdjęciem).
Warunki wyjazdowe:
Przy pobycie do 90 dni Polaków nie obowiązują wizy (nie dotyczy to przyjazdów w celu
podjęcia pracy).
Bezpieczeństwo:
Trzeba bezwzględnie stosować się do wymogów i zaleceń władz dotyczących zachowania
środków bezpieczeństwa (np. rewizje toreb przy wejściu do sklepów, restauracji, teatrów, kin,
muzeów oraz urzędów administracji rządowej) oraz być przygotowanym na szczegółową
kontrolę bagażu przy wyjeździe z Izraela.
Zagrożenie przestępczością kryminalną nie jest wysokie. Z uwagi na zdarzające się kradzieże
kieszonkowe, szczególną ostrożność należy zachować w miejscach zatłoczonych i często
odwiedzanych przez turystów (na plażach, bazarach, w środkach komunikacji). Z tych
względów zaleca się turystom pozostawianie paszportów w depozycie hotelowym lub u
przewodnika i noszenie przy sobie jedynie kserokopii paszportu. Zalecamy zapoznanie się zbieżącymi informacjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczącymi sytuacji w danym
regionie.
Waluta:
Nowy szekel izraelski (NIS) = 100 agorot.
Powszechnie akceptowane są dolary amerykańskie i euro, ale przed zakupami zwłaszcza w
małych sklepach sugerujemy zapytać czy można płacić w obcej walucie. W dużych marketach
dopuszczalna jest tylko płatność w NIS lub kartą płatniczą.
1 NIS = 1,4 PLN; 1 NIS = 0,3 USD;
Należy zabrać ze sobą dolary o niskich nominałach.
Uwaga – dolary wyemitowane przed 1996 r. są wycofane z obiegu.
Dolary emitowane w latach 1996 do 2012 roku są uznawane, ale możemy mieć czasami
problemy z wymianą w niektórych krajach. W Izraelu nie ma z nimi problemów.
Dolary wyprodukowane po 2013 r. są powszechnie akceptowane.
Karty kredytowe, bankomaty:
W miastach nie ma problemu ze znalezieniem bankomatu. Karty kredytowe powszechnie
akceptowane są w większości hoteli, restauracji i sklepów.
Napiwki:
Napiwki są z reguły wliczone w rachunek; jeżeli nie są wliczone w cenę oczekuje się
zostawienia napiwku w wysokości 10% rachunku. Powszechnie uznawane jest wręczanie
napiwków kierowcom i pilotom wycieczek.
Elektryczność:
kontakty i wtyczki takie jak w Polsce.
Zakupy, ceny, sklepy:
Sklepy są otwarte od 9.00 do 19.00 od niedzieli do czwartku. W soboty sklepy należące do
establishmentu żydowskiego są zamknięte.
Orientacyjne ceny produktów w Izraelu (w dolarach):
butelka wody – ok 2 usd
Coca cola – ok 3 usd
Piwo – ok. 8 usd
kawa/herbata – ok 3-5 usd
butelka piwa w sklepie 4-5 usd
falafel ok 14 usd
shoarma ok 14 usd
Zdrowie, ubezpieczenie:
Opieka zdrowotna jest znakomita. Wszyscy lekarze mówią po angielsku.
Mimo że woda nadaje się do picia bez przegotowania, lepiej używać butelkowej.
Należy pamiętać o piciu dużej ilości płynów, najlepiej wody (butelkowanej).
Warto na co najmniej tydzień i w trakcie wyjazdu zażywać probiotyki.
Każdy z Uczestników ma zapewnione ubezpieczenie:Ubezpieczenie UNIQA Świat Multitravel + CP (choroby przewlekłe) do 100% KL + AS
(amatorskie uprawianie sportu) - KL 150 000 EURO, NNW - 4 000 EURO, BAGAŻ - 400 EURO,
OC 50 000 EURO, OC sportowa 10 000 EURO, sprzęt sportowy 500 EURO.
Ubezpieczenie zawiera koszty leczenia w razie zachorowania na COVID.
W hotelach:
Wyżywienie: na śniadanie sery, sałatki, pieczywo, jogurty; na obiadokolacje kurczak, ryby,
wołowina, ziemniaki, ryż, makaron. W hotelach w Tyberiadzie/Nazaret żywność koszerna.
Napoje: soki, kawa, herbata, woda do śniadania bezpłatnie, ale do obiadokolacji – płatne
(oprócz wody).
Do dyspozycji: ręczniki, WiFi (w pokojach płatne, w lobby hotelu zazwyczaj bezpłatne).
Suszarki do włosów na zapytanie. Nie ma czajników w pokojach.
Co ze sobą zabrać:
• Ważny paszport + kopię paszportu (strony ze zdjęciem).
• Pieniądze na opłatę obowiązkową: 170 USD/os.), na bilety wstępu i koszty
realizacji programu, płatne do pilota w dniu przylotu do Izraela.

Pieniądze na wydatki własne (m.in. na dodatkowy posiłek w ciągu dnia). Dodatkowo
płatne są wycieczki fakultatywne i napoje do kolacji.

Luźne, wygodne, ubrania z naturalnych tkanin. Prognozowana temperatura w
okolicach Nazaret ok. 23°C i Betlejem ok. 21-23°C, wieczorem ok 12°C.

Planowany jest pobyt nad Morzem Martwym, doradzamy zatem zabranie kostiumu
kąpielowego i własnych ręczników (zachęcamy do kąpieli jeśli pogoda pozwoli). Proszę
zwrócić uwagę, że ze względu na zasolenie wody i kąpiele błotne, kostium kąpielowy i
ręczniki mogą ulec odbarwieniu lub zniszczeniu. Prognozowane temperatury nad Morzem
Martwym ok. 28-31 ̊C w ciągu dnia.
• Okulary przeciwsłoneczne i nakrycie głowy; krem z filtrem.
• Należy zabrać parasolkę lub lekki płaszczyk przeciwdeszczowy.
• Wygodne buty - buty zakrywające stopę (min. 2 pary), sandały, klapki pod prysznic.

Leki używane stale w Polsce. Warto zabrać także leki antyseptyczne,
przeciwuczuleniowe, przeciwgorączkowe, na ból żołądka, przeciwbólowe,
przeciwbiegunkowe, plastry.

Telefon stacjonarny (nie infolinię!!!) do banku do ewentualnego zastrzeżenie
karty kredytowej czy płatniczej.

Ładowarki do telefonu komórkowego.
• Kosmetyki do pielęgnacji.
• Torebkę podręczną (najbezpieczniejsze torebki typu „listonoszki”).
• Wszystkie cenne przedmioty: biżuteria, pieniądze, telefony, klucze, aparaty
fotograficzne, ładowarki, dokumenty, ważne lekarstwa, ładowarki, laptopy powinny
znajdować się w bagażu podręcznym.Transport:
Grupy: autokar kontrahenta.
Turyści indywidualni: Podróżowanie po Izraelu samochodem to czysta przyjemność – kraj
oplata gęsta sieć dobrze utrzymanych dróg. Wypożyczenie samochodu kosztuje od 40$ na
dzień. Tabliczki z nazwami ulic i drogowskazy na ogół są trójjęzyczne (po hebrajsku, arabsku
i angielsku). Zatrzymywać się można przy krawężnikach oznaczonych kolorami niebieskim i
białym, przy czerwono-białych jest to zabronione, a za postój przy żółto-czerwonym
natychmiast trzeba zapłacić 100 NIS. Miejskie taksówki obowiązkowo wyposażone są w
taksometr. W całym kraju obowiązuje stała taryfa, kierowcy dysponują cennikiem. Taksówki
szerut kursują jako dodatkowy środek lokomocji w obrębie miasta i między najważniejszymi
ośrodkami. Odjeżdżają jednak dopiero wtedy, gdy zbierze się wystarczająca liczba
pasażerów. Autobusy to najtańszy i najpopularniejszy środek lokomocji w obrębie całego
kraju.
Telefon:
Kierunkowy do Polski to 0048, do Izraela 00972. Stawki na połączenia telefoniczne należy
sprawdzić u operatora.
VAT:
Ceny wszystkich towarów kupowanych w Izraelu zawierają 17% podatek Vat. Turystom
zwraca się go (jeśli wartość towarów przekracza 50$) przed wyjazdem na lotnisku po
okazaniu rachunku przy okienku banku Leumi i uiszczeniu opłaty w zależności od wydanych
pieniędzy (do 100$ - 5$, powyżej 100$ - 8$).
Języki:
Hebrajski i arabski, angielski
Religia:
judaizm (81%) - najstarsza religia monoteistyczna (wiara w istnienie jedynego Boga),
ukształtowana w II tysiącleciu p.n.e. przez Żydów, islam (14,4%), chrześcijaństwo (2,1%)
Kuchnia:
Jadąc do Izraela nie możemy też zapomnieć o degustacji lokalnych dań kuchni izraelskiej –
humusie (pasta z ciecierzycy wraz z oliwą, cytryną i czosnkiem), tahinie (pasta produkowana
wraz z użyciem sezamu, natki pietruszki, czosnku, nasączona oliwą i sokiem z cytryny),
falafelu (kulki ciecierzycy smażone na głębokim tłuszczu, zawinięte w chlebie pita wraz z
liśćmi sałaty), chałwie, bakłażanie, świeżo wyciskanych sokach z owoców oraz winach.
Pamiątki:
Pielęgnacyjne produkty z minerałami z Morza Martwego, biżuteria, skórzane sandały, daktyle
i inne suszone owoce, przyprawy, pamiątki religijne z drzewa oliwnego, takie jak krzyże,
obrazki, czy stajenki.
Zabronione jest wywożenie chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz przedmiotów z nich
wykonanych, które umieszczone są na liście Konwencji Waszyngtońskiej CITES.
Jeśli chcemy coś kupić, sprzedawca oczekuje, że będziemy potrafili się targować. Podobnie
jak w innych krajach Bliskiego Wschodu, targowanie się w Izraelu jest tradycją, należy o tym
pamiętać.Kilka zasad:
Nie zakłócać szabasowego spokoju – w siódmym dniu stworzenia Bóg odpoczął.
Według Biblii wówczas powinien również odpocząć człowiek. Zabronione jest także
wykonywanie innych czynności, np.: „Nie będziecie rozpalać ognia w dniu szabatu w waszych
mieszkaniach” (Wj 35,3). Poważni Żydzi traktują to przykazanie bardzo poważnie, dlatego w
szabat nie palą nawet tytoniu. W wielu hotelach pojawiają się na stolikach karteczki z prośbą
o dostosowanie się do tego zwyczaju. Ortodoksyjni wyznawcy judaizmu idą jeszcze dalej i
nie jeżdżą samochodem, uważając iskrę zapłonową za rodzaj ognia. Dzielnica Shea'arim jest
wtedy zamknięta dla ruchu kołowego. Zarówno mieszkańcy, jak i wierni przy Ścianie płaczu
nie chcą by ich tego dnia fotografowano. Koniecznie należy to uszanować albowiem w
przeciwnym razie poszkodowani mogą siłą bronić swych zasad.
Nie wymieniać pieniędzy na lotnisku Ben Guriona, najwyżej jeśli jest to konieczne to
jakąś małą sumę, gdyż do zwykłych opłat dolicza się tam Airport-Tax. Podatek zależy od
wysokości wymienianej sumy.
W Ziemi Świętej, a w szczególnie świętych miejscach toczy się ziemskie życie. Głęboka
religijność ociera się tam o bezwzględne naciąganie. Najwyraźniej widać to w Jerozolimie
oraz w bazylice Grobu Świętego. Nawet przy grobie Chrystusa w centrum bazyliki zawsze
stoi jakiś duchowny i dyskretnie prosi o datek. Warto jednak wiedzieć, że spośród wielu
wyznań chrześcijańskich w Jerozolimie tylko sześć wywalczyło sobie prawo zbierania
jałmużny.
W większych skupiskach miejskich niewskazane jest noszenie skąpych strojów,
szczególnie w trakcie zwiedzania świątyń oraz miejsc kultu.
Cd informacji o przelocie.
Osoby niepełnosprawne mogą zabrać ze sobą następujące przedmioty niezbędne w
trakcie podróży:

wózek inwalidzki (wózek inwalidzki zostanie załadowany do bagażnika przed
wejściem na pokład i zostanie zwrócony pasażerowi po wylądowaniu)

kule lub inny sprzęt medyczny do użytku osobistego
Ograniczenia dotyczące przewozu płynów w bagażu podręcznymNa rejsach rozpoczynających się w Europie na pokład samolotu wolno zabierać płyny
jedynie w ograniczonych ilościach.
Przedmioty niedopuszczone do przewozu w kabinie pasażerskiej nie
będą przyjmowane do depozytu!
Definicja substancji płynnych obejmuje m.in:
perfumy, żele (np. do włosów, kąpieli), pasty, kosmetyki w płynnej
formie (błyszczyk, podkład, tusz do rzęs), kremy, odżywki i oliwki,
spraye, substancje płynne pod ciśnieniem (np. żele do golenia,
dezodoranty), wodę i inne napoje, zupy, syropy, inne substancje o
podobnej konsystencji.
Dozwolone są:
płyny w pojemnikach do 100 ml zapakowane w przeźroczystą, możliwą do
otwarcia/zamknięcia pojedynczą torbę o pojemności do 1 litra;

produkty dietetyczne i medykamenty, włącznie z pokarmem dla dzieci niezbędne na
czas podróży;

płyny zakupione w sklepach duty-free dowolnego lotniska lub linii lotniczej pod
warunkiem zapakowania w torbę zgodną z poniższym wzorem:

Torba nie może być otwierana przez pasażera aż do osiągnięcia lotniska docelowego za
wyjątkiem sytuacji gdy personel wykonujący kontrolę bezpieczeństwa o to poprosi. Jeśli
pasażer odbywa dalszą podróż powinien uprzedzić o tym osoby wykonujące kontrolę
bezpieczeństwa, tak aby zakupiony płyn po kontroli został ponownie zapakowany w nową
torbę.W przypadku zakupów duty-free torba nie może nosić oznak otwarcia lub rozerwania
a w środku musi znajdować się dowód zakupu.
Informacje na temat artykułów niedozwolonych w samolocie należy przeczytać na
stronie: http://www.lot.com/pl/pl/niebezpieczne-materialy
Ze względów bezpieczeństwa obowiązuje całkowity zakaz przewozu (zarówno w bagażu
podręcznym jak i rejestrowanym) następujących artykułów: wszystkie rodzaje broni i
urządzeń do ogłuszania, materiały wybuchowe, np. petardy, sztuczne ognie, materiały stałe
i ciekłe, np. spirytus, gaz do zapalniczek, rozpuszczalniki, farby, zapałki, materiały
radioaktywne, gazy sprężone, np. aerozole z palną zawartością, substancje trujące, np.
pestycydy oraz substancje powodujące korozję, inne przedmioty niebezpieczne, np.
charakteryzujące się silnym polem magnetycznym.Dodatkowo przed odprawą biletowo-bagażową podróżni są obowiązani usunąć z bagażu
podręcznego przedmioty niedopuszczone do przewozu w kabinie pasażerskiej, tj.: broń białą
oraz imitacje broni białej i palnej, ostre i tępe narzędzia oraz przedmioty mogące
powodować obrażenia.
NIE WOLNO PRZEWOZIĆ BEZ POZWOLENIA małp, papug, ptaków drapieżnych, żółwi
lądowych i morskich, węży i jaszczurek, kaktusów, storczyków, roślin owadożernych, skór:
kotów drapieżnych, niedźwiedzi, małp, wilków i zebr, wypreparowanych motyli, wyrobów z
kości słoniowej lub ze skór węży, krokodyli i jaszczurek oraz skorup żółwi, produktów
medycyny chińskiej zawierających piżmo, rogi nosorożców kości tygrysów lub wyciągi z
woreczków żółciowych niedźwiedzi, kawioru ryb jesiotrowatych, muszli i koralowców.
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU LUB NAGŁEGO ZACHOROWANIA
podczas wyjazdów zagranicznych organizowanych przez
Trade & Travel Company Sp. z o.o.
ubezpieczonych w UNIQA polisa numer 5043279
Zakres ubezpieczenia:
Ubezpieczenie MultiTravel
ŚWIAT
Koszty leczenia (KL) wraz z assistance
150.000 EUR
W tym koszty leczenia skutków chorób przewlekłych i nowotworowych
(100% sumy ubezpieczenia KL)
Koszty poszukiwań i ratownictwa (w ramach KL)
6.000 EUR
NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków)
4.000 EUR
BP (bagaż podróżny)
400 EUR
Ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego
200 EUR
Ubezpieczenie opóźnienia lotu
200 EUR
OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym) – szkody osobowe
50.000 EUR
OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym) – szkody rzeczowe
5.000 EUR
OC (odpowiedzialność cywilna sportowa) – szkody osobowe
10.000 EUR
OC (odpowiedzialność cywilna sportowa) – szkody rzeczowe
1.000 EUR
Ubezpieczenie gotówki wypłacanej z bankomatu utraconej w wyniku
150 EUR
kradzieży z włamaniem lub rabunku
Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem
pozostawionego w miejscu zamieszkania
3.500 EUR
Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej
Ubezpieczenie Sprzętu Sportowego
500 EUR
Ubezpieczenie OWU Kontynenty MultiTravel obejmuje :
1. Ubezpieczenie kosztów leczenia i natychmiastowa pomoc assistance, zapewniające
w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku:
• całodobowy dyżur Centrum Alarmowego,
• usługi informacyjne,
• pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów,• zwrot kosztów poniesionych na badania, zabiegi medyczne i zakup lekarstw (z
wyjątkiem witamin, środków wzmacniających, odżywek, maści i kremów
upiększających) i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza prowadzącego
leczenie,
• pobyt w szpitalu tj. leczenia, zabiegów i operacji, których przeprowadzenia nie można
było, ze względu na stan zdrowia, odłożyć do czasu powrotu do RP lub kraju
rezydencji,
• transport ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku lub nagłego
zachorowania do placówki medycznej a także transportu z placówki medycznej do
miejsca pobytu za granicą odpowiednim do stanu zdrowia Ubezpieczonego środkiem
transportu,
• koszty transportu do RP lub kraju rezydencji,
• koszty leczenia stomatologicznego nagłych stanów zapalnych i bólowych,
• koszty naprawy protez, zakupu okularów, środków pomocniczych,
• zwrot kosztów zakupu trumny i transportu zwłok do miejsca pochówku w Polsce lub
kosztów pochówku za granicą,
• zwrot dodatkowo poniesionych kosztów podróży i pobytu osoby towarzyszącej
niezbędnych dla załatwienia spraw związanych z powrotem ubezpieczonego do kraju,
• zwrot dodatkowych koszów transportu ubezpieczonego, po zakończeniu leczenia do
miejsca umożliwiającego kontynuowanie podróży,
• koszty ratownictwa w górach i na morzu,
• koszty transportu osób bliskich,
• koszty transportu i opieki nad niepełnoletnimi dziećmi,
• koszty pomocy prawnej
2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, które gwarantuje
odszkodowanie w przypadku:
• trwałego uszczerbku na zdrowiu,
• śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku, stanowiącej 100 % sumy
ubezpieczenia
3. Ubezpieczenie bagażu podróżnego, które obejmuje przedmioty osobistego użytku.
UNIQA odpowiada za utratę, zniszczenie, uszkodzenie lub ubytek wartości
ubezpieczonych rzeczy z powodu ich zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia. Ochroną
ubezpieczeniową objęty jest również przenośny sprzęt elektroniczny.
4. Ubezpieczenie opóźnienia bagażu podróżnego które obejmuje opóźnienie w
dostarczeniu bagażu podróżnego przez linie lotnicze poza granicami RP i kraju
rezydencji
5. Ubezpieczenie opóźnienia lotu które obejmuje odwołania lub opóźnienia, co najmniej
5 h organizowanego przez zawodowego przewoźnika zagranicznego lotu rejsowego, na
który Ubezpieczony ma ważny bilet, Towarzystwo zwraca poniesione przez
Ubezpieczonego niezbędne wydatki niepokrywane przez przewoźnika, następujące
począwszy od 6 h opóźnienia potwierdzonego przez przewoźnika.
6. Ubezpieczenie gotówki wypłaconej z bankomatu przez Ubezpieczonego podczas
podróży zagranicznej i utraconej w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku,
mającego miejsce nie później niż w ciągu 2 h od dokonania wypłaty gotówki
z bankomatu.7. Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem, pozostawionego w
miejscu zamieszkania ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej:
Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie ruchome będące własnością
Ubezpieczonego, pozostawione w miejscu zamieszkania na terenie RP lub kraju
rezydencji, w czasie podróży zagranicznej, które zostało uszkodzone, zniszczone lub
utracone wskutek kradzieży z włamaniem.
8. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym: za szkody osobowe
(spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia) lub rzeczowe
(uszkodzenie lub zniszczenie mienia) wyrządzone czynem niedozwolonym osobom
trzecim w trakcie trwania podróży zagranicznej, do naprawienia których Ubezpieczony
jest zobowiązany w myśl przepisów prawa kraju, w którym przebywa.
9. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej sportowej: za szkody związane z
amatorskim uprawieniem sportów letnich i zimowych.
10.
Ubezpieczenie sprzętu sportowego, zawiera:
• ochronę sprzętu sportowego będącego własnością Ubezpieczonego w czasie jego
podróży. UNIQA odpowiada za jego utratę, zniszczenie lub uszkodzenie.
Sprzęt sportowy - narty do uprawiania wszelkich odmian narciarstwa z butami, deska
do uprawiania snowboardu i wszystkich jego odmian z butami, deska do uprawiania
surfingu i wszystkich jego odmian wraz z żaglem (windsurfing) lub latawcem
(kitesurfing), rower, specjalistyczny sprzęt używany do nurkowania wraz z
ekwipunkiem.
w pakiet MultiTravel włączone są poniższe ryzyka bez dodatkowej zwyżki składki:
1. uprawianie amatorskich sportów letnich i zimowych
2. następstwa chorób przewlekłych i nowotworowych stanowiących 40% sumy
ubezpieczenia KL
3. Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej o 72 h w przypadku zdarzeń losowych,
awarii środka transportu, warunków atmosferycznych;
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NAGŁEGO ZACHOROWANIA LUB NIESZCZĘŚLIWEGO
WYPADKU:
1. Jeśli ubezpieczony zachorował lub uległ nieszczęśliwemu wypadkowi aby uzyskać
bezgotówkową opiekę medyczną powinien obowiązkowo skontaktować się
niezwłocznie z naszym Centrum Alarmowym:
Centrum Alarmowe ISON Care
tel. + 48 22 99 91 85, SMS: +48 661 001 601
Centrum Alarmowe jest do dyspozycji 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, a obsługa
odbywa się w języku polskim.
2. W przypadku, gdy ubezpieczony sam pokryje koszty leczenia za granicą, powinien
uzyskać dokumentację medyczną oraz zachować faktury i rachunki za udzieloną pomoc i
zakup lekarstw, a następnie w ciągu 7 dni od powrotu do Polski wraz z wypełnionym
formularzem zgłoszenia szkody dostępnym na stronie www.uniqa.pl w zakładce
turystyka i podróż/ dokumenty i formularze, przesłać pod adres:ISON Care Sp. z o.o.
ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa
lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA SZKODY DOTYCZĄCEJ BAGAŻU PODRĘCZNEGO,
SPRZĘTU SPORTOWEGO LUB OC, UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI Z
PODRÓŻY
Ubezpieczony zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszenia szkody dostępny na
stronie www.uniqa.pl w zakładce
turystyka i podróż/ dokumenty i formularze i wraz z wymaganymi w formularzu
dokumentami przesłać do:
ISON Care Sp. z o.o.
ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa
lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kontakt ubezpieczonego z Centralą Alarmową nie jest wymagany jedynie w przypadku
leczenia stomatologicznego oraz pojedynczej wizyty ambulatoryjnej, jeżeli
Ubezpieczony sam dokona wyboru lekarza i pokryje koszty wizyty. Towarzystwo
dokonuje zwrotu wyżej opisanych kosztów na podstawie dokumentacji medycznej
zawierającej diagnozę lekarską, oryginałów rachunków, oryginałów dowodów ich zapłaty
po powrocie Ubezpieczonego do kraju stałego miejsca zamieszkania, przy czym
Towarzystwo ma prawo do ich weryfikacji i zasięgania opinii specjalistów. Zwrotu
poniesionych kosztów dokonuje się do wysokości sumy, jaka zostałaby opłacona za
leczenie stomatologiczne lub za pojedynczą wizytę ambulatoryjną, w przypadku gdyby
to Towarzystwo organizowało usługę.
UWAGA ! Niniejszy wyciąg z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Podróży UNIQA
Kontynenty MultiTravel ma charakter ogólny i informacyjny. Integralną częścią umowy
zgłoszenie o imprezę stanowią OWU UNIQA Kontynenty MultiTravel przyjęte uchwałą
Zarządu Towarzystwa z dnia 09 marca 2021 r.Ważne numery telefonów:
Ambasada RP w Tel Awiwie
adres: 16 Soutine St., Tel Awiw 6468408, Izrael
telefon: +972 3 725 3101
faks: +972 3 523 7806
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP w Tel Awiwie
adres: 16 Soutine St., Tel Awiw 6468408, Izrael
telefon: +972 3 725 3111
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon dyżurny
W sytuacjach nagłych, wymagających pilnej interwencji konsula możliwy jest kontakt
pod numerem telefonu: +972 547 444 106 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ORGANIZATOR POLSKI:
KONSORCJUM POLSKICH BIUR PODRÓŻY - TRADE & TRAVEL COMPANY
UL. PIOTRKOWSKA 92, 90-103 ŁÓDŹ
Barbara Ladżyńska TEL. ALARMOWY W POLSCE 0048 502 232 059
Życzymy przyjemnej podróży!

PIELGRZYYMKA: ZIEMIA ŚWIĘTA CZĘŚĆ 2

www.pielgrzymki.konsorcjum.com.pl
www.rezerwujwakacje.com.pl
www.konsorcjum.pl
PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ Z WARSZAWY
14-21.04.2023
Cena 4276 zł/os. + 170 USD/os.
Przelot bezpośredni polskimi liniami lotniczymi LOT
LO151
LO156
WAW TLV
TLV WAW
22:55 03:45+1
10:20 13:45
Cena zawiera
• Bilet lotniczy Warszawa – Tel Awiw – Warszawa, z płatami lotniskowymi, bagaż podręczny do 8 kg/os., bagaż główny do 23 kg/os.
• Transfer klimatyzowanym autokarem podczas zwiedzania.
• Zakwaterowanie w pokojach 2- i 3-osobowych w hotelach klasy turystycznej (min. 3*) – zgodnie z programem i godzinami lotów.
• Wyżywienie zgodnie z programem Pielgrzymki - 2 posiłki dziennie.
• Opiekę polskojęzycznego przewodnika podczas zwiedzania.
• Opiekę duchową Księdza.
• Ubezpieczenie UNIQA Świat Multitravel + CP (choroby przewlekłe) do 100% KL + AS (amatorskie uprawianie sportu) - KL 150 000
EURO, NNW - 4 000 EURO, BAGAŻ - 400 EURO, OC 50 000 EURO, OC sportowa 10 000 EURO, sprzęt sportowy 500 EURO.
• System tour guide podczas zwiedzania Jerozolimy i Betlejem.
• Obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 13 PLN/osoba.
• Obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Pomocowy w wysokości 13 PLN/osoba.
• Obligatoryjną kwotę na bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, obligatoryjnych napiwków dla kierowców, koszty realizacji programu
- w sumie 170 USD/os., płatne na miejscu u przewodnika.
Cena nie zawiera
• Wydatków własnych, Posiłków niewymienionych w programie. Wszelkich świadczeń i opłat nie ujętych w punkcie "cena zawiera".
Uwagi:
• Dopłata do pokoju 1-osobowego 1500 zł.
• Oferta została skalkulowana dla grupy minimum 40 osób pełnopłatnych.
• Wycieczki fakultatywne realizowane są przy minimum 20 uczestnikach.
• Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (Ustawy o obywatelstwie polskim), przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej
przez obywateli Polski posiadających podwójne obywatelstwo, podczas kontroli granicznej obowiązuje wymóg okazania polskiego
dokumentu paszportowego.
OBSŁUGA BIUR PODRÓŻY I FIRM:
tel.: 42 639 80 47, 632 77 57, 636-53-52
fax: 42 639 80 48
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
90-103 ŁÓDŹ, ul. PIOTRKOWSKA 92
tel./fax 42 630-48-66, 630-48-68,
630-48-69, 636-98-38, 633-06-74
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
00-659 WARSZAWA, ul. KOSZYKOWA 53
tel./fax 22 622-82-96, 622-46-82
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. program:
Dzień 1. WARSZAWA – TEL AWIW – TYBERIADA/NAZARET ( ok. 140 km )
Zbiórka na lotnisku na 2,5h przed wylotem. Odprawa biletowo – paszportowa i bezpośredni lot do Tel Awiwu.
Dzień 2. NAZARET/TYBERIADA - TABGHA – GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW - KAFARNAUM – REJS ŁODZIĄ (ok. 40 km)
Przylot na lotnisko Ben Guriona. Spotkanie z przewodnikiem. Przejazd do Tyberiady/Nazaretu. Zakwaterowanie- krótki odpoczynek. Śniadanie w hotelu.
Rozpoczęcie dnia wizytą w kościołach w okolicy Jeziora Galilejskiego. Przejazd do Tabghi, miejsca w którym Jezus dokonał cudownego rozmnożenia
chleba. Obecny budynek- Kościół Rozmnożenia Chleba zbudowano na miejscu bizantyjskiej świątyni, w której zachowała się kolorowa mozaika
podłogowa (Tabgha I). Obok, gdzie zmartwychwstały Jezus ukazał się po raz trzeci apostołom znajduje się Kościół Prymatu Św. Piotra (Tabha II). Przejazd
na Górę Błogosławieństw, miejsca gdzie Jezus wygłosił słynne „Kazanie na Górze”. Na zboczu wzgórza wznosi się ośmioboczne sanktuarium. Następnie
przejazd północnym brzegiem jeziora do Kafarnaum, miasta Jezusa. Tutaj znajdują się pozostałości po synagodze z IV w.n.e. prawdopodobnie
zbudowanej na ruinach tej, w której nauczał Jezus. Rejs łodzią po Jeziorze Galilejskim. Opcjonalnie istnieje możliwość zakupienia Ryby Św. Piotra 30
usd/os. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
Dzień 3. KANA GALILEJSKA – NAZARET - GÓRA TABOR (ok. 80 km)
Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie. Przejazd do Kany Galilejskiej, gdzie Jezus dokonał pierwszego cudu przemiany wody w wino na weselu ubogiej
rodziny. W tym miejscu znajduje się Sanktuarium Pierwszego Cudu. Zobaczyć tu można fragment starożytnej mozaiki podłogowej z napisami w języku
aramejskim, a w jego podziemiach widoczne są warstwy archeologiczne sięgające I w.n.e. Następnie przejazd do Nazaretu. Nawiedzenie Bazyliki
Zwiastowania, największej chrześcijańskiej świątyni na Bliskim Wschodzie. W kościele dolnym znajduje się Grota Zwiastowania. To tu Anioł Pański
„zwiastował Pannie Maryi”, iż stanie się Matką Syna Bożego. Kościół górny opowiada chwałę Maryi „błogosławioną przez wszystkie narody” i „nad
aniołów wywyższoną”. Przejście do Kościoła Św. Józefa, który został wzniesiony w miejscu dawnego domu cieśli Józefa, męża Marii. Następnie przejazd
na Górę Tabor, miejsce Przemienienia. Wydarzenie to upamiętnia franciszkańska Bazylika Przemienienia Pańskiego z kaplicami poświęconymi
Mojżeszowi i Eliaszowi. Przejazd do hotelu, kolacja i nocleg.
Dzień 4. HAJFA – CEZAREA – TEL AVIV – BETLEJEM (ok. 235 km)
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Hajfy, trzeciego co do wielkości miasta Izraela, położonego w paśmie gór Karmelu. Nawiedzenie Sanktuarium
„Stella Maris” zbudowanego nad Grotą Eliasza. Zobaczymy też piękne perskie Ogrody Bahaitów, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Przejazd do Cezarei Nadmorskiej nad Morzem Śródziemnym. Krótki pobyt na plaży znajdującej się nieopodal starożytnego akweduktu (II w. n.e).
Przejazd do Tel Awiwu. Krótkie zwiedzanie starej części miasta, Jaffy. Według Starego Testamentu założył ją po biblijnym potopie jeden z synów Noego,
Jafet. Przejście uliczkami starego miasta, Ścieżką Horoskopu. Przejazd do Betlejem. Zakwaterowanie w hotelu w Betlejem, kolacja, nocleg.
Dzień 5. BETLEJEM – EIN KAREM- JEROZOLIMA – YAD VASHEM (ok. 30 km)
Śniadanie. Przejazd na Pole Pasterzy ( Beit Sahour ) oddalone o kilka kilometrów od Betlejem miejsce, gdzie w noc Narodzenia Jezusa pasterze czuwali
nad swymi stadami. Kościół z figurą anioła ma kształt namiotu, jego kopuła widziana od wewnątrz przypomina palmę, a freski ilustrują wydarzenia
ewangeliczne z Nocy Narodzenia Pańskiego. Obok kościoła zobaczyć można groty, w których według tradycji mieszkali pasterze ze swoimi stadami.
Zwiedzanie Betlejem. Nad miastem góruje Bazylika Narodzenia Pańskiego wybudowana ponad Grotą Narodzenia. Srebrną gwiazdą oznaczono miejsce
przyjścia na świat Jezusa. Do Groty Narodzenia przylega Grota Żłóbka gdzie pasterze oddali hołd małemu Jezusowi. W odległości 300 m od bazyliki
znajduje się Grota Mleczna. Tradycja mówi, że Maria podczas ucieczki do Egiptu w tym miejscu karmiła Jezusa.
Następnie wizyta na Górze Oliwnej, skąd roztacza się niesamowita panorama Starego Miasta. Nawiedzenie Kościoła Pater Noster, gdzie Jezus nauczał
modlitwy Ojcze Nasz. Następnie przejście do kościoła Dominus Flevit. W tym miejscu Jezus zapłakał nad losem Jerozolimy. Po drodze mija się
cmentarze żydowskie na zachodnim zboczu Góry Oliwnej . U jej podnóża znajduje się Bazylika Agonii. Tuż obok Świątyni rozciąga się Ogród Oliwny –
Getsemani, w którym Jezus modlił się przed swoją Męką i tutaj został zdradzony.
Wizyta w Ein Karem, niewielkiej biblijnej miejscowości na zachód od Jerozolimy. Zobaczymy franciszkański Kościół Nawiedzenia, zbudowany w miejscu,
gdzie wedle tradycji Maria odwiedziła Św. Elżbietę, matkę Jana Chrzciciela. Nad grotą, tradycyjnie uważaną za miejsce, w którym urodził się Jan Chrzciciel,
wznosi się dziś Kościół Św. Jana.
Przejazd do Yad Vashem, Muzeum Historii Holocaustu, niezwykłego pomnika, którym uczczono pamięć sześciu milionów zamordowanych Żydów.
Wykorzystano do tego najnowsze techniki multimedialne. Yad Vashem zajmuje się nadawaniem tytułów „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata”
osobom, które podczas wojny ratowały Żydów od zagłady. Wśród 20 tys. Sprawiedliwych jest aż 6 tys. Polaków. Do niedawna każdy z uhonorowanych
miał przy muzeum zasadzone drzewko, teraz otrzymują imienne tabliczki. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.
Dla chętnych wycieczka fakultatywna Jerozolima nocą 25 usd/osoba.
Dzień 6. JEROZOLIMA
Śniadanie w hotelu. Dzień rozpoczynamy od „Via Dolorosa” – Droga Krzyżowa, to ciąg wąskich uliczek i umieszczonych przy nich XIV stacji Męki Pańskiej.
Stacje od I do IX usytuowane są w budynkach przylegających do ulic a od X do XIV w Bazylice Grobu Pańskiego. Dystans od Twierdzy Antonia (gdzie
Jezus usłyszał wyrok) do Bazyliki Grobu Pańskiego to ok. 1200 m. Bazylika jest jedną z najbardziej niezwykłych świątyń na świecie. Jest wspólną
własnością kilku wyznań chrześcijańskich, z których każda ma własne kaplice i ołtarze i odprawia nabożeństwa w swoim obrządku. Najważniejsze miejsca
w Bazylice Grobu Pańskiego to miejsce ukrzyżowania Jezusa – Golgota/ Kalwaria oraz pusty grób, gdzie złożono ciało Pana i gdzie On zmartwychwstał.
Przejście uliczkami Starego Miasta pod Ścianę Płaczu, zwaną także Murem Zachodnim, najważniejszego miejsca dla wszystkich Żydów. Są to
pozostałości drugiej świątyni wybudowanej przez Heroda Wielkiego. Obszar pod Ścianą służy jako olbrzymia synagoga pod gołym niebem. Przejście
na Górę Syjon. Zobaczymy kościół Zaśnięcia NMP. Następnie udamy się do Wieczernika, najważniejszego dla chrześcijan miejsca na Górze Syjon, miejsca
ostatniej wieczerzy. Na wschodnim zboczu Góry Syjon stoi kościół Św. Piotra „In Galicantu”, czyli „w miejscu gdzie piał kogut”, a apostoł Piotr trzy razy
zaparł się Jezusa. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
Dzień 7. JERYCHO – QUASRL-AL-JAHUD - QUMRAN – MORZE MARTWE
Śniadanie w hotelu. Przejazd do JERYCHA, miasta uchodzącego za najstarsze na świecie. Wznosi się tu Góra Kuszenia, na której według Biblii, Jezus był
kuszony przez szatana. Następnie przejazd do Quasrl-Al-Jahud - miejsca, gdzie Jan Chrzciciel udzielił chrztu Jezusowi. Odnowienie przyrzeczeń
chrzcielnych nad Jordanem. Przejazd do Qumran, miejsca odnalezienia tzw. zwojów znad Morza Martwego. Z drogi zobaczymy groty, w których je
odnaleziono. Przejazd nad MORZE MARTWE, najniżej położone miejsce na świecie. Czas wolny na kąpiele błotne. Krainy rozciągającej się nad Morzem
Martwym nie sposób porównać z żadnym innym miejscem na Ziemi.
Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
Dzień 8. TEL AWIW – WARSZAWA
Wczesne wykwaterowanie. Transfer na lotnisko Ben Guriona. Odprawa biletowo – paszportowa, wylot do Warszawy. Przylot do Warszawy. Zakończenie
Pielgrzymki.

PIELGRZYMKA - ZIEMIA ŚWIĘTA - CZĘŚĆ 1.

www.konsorcjum.pl
www.rezerwujwakacje.com.pl
www.pielgrzymki.konsorcjum.com.pl
www.wizowanie.com
Łódź, 26.01.2023
Konsorcjum.pl- Trade & Travel Company
Ul. Piotrkowska 92
90-103 Łódź
Pielgrzymka do Ziemi Świętej 14-21.04.2023
Szanowni Państwo, informujemy, że termin dopłaty do Pielgrzymki do Ziemi Świętej w terminie
14-21.04.2023 z wylotem z Warszawy, przypada na 10.03.2023.
Dane do przelewu:
Organizator: Trade & Travel Company
Ul. Piotrkowska 92, 90-103 Łódź
Konto bankowe dla waluty PLN (polski złoty)
Bank PEKAO SA I O/Łódź
94 1240 3015 1111 0000 3412 6473
Kwota dopłaty 3276 zł od osoby.
W tytule przelewu należy wpisać: Pielgrzymka do Ziemi Św. 14-21.04.2023 oraz imiona i nazwiska
uczestników, których wpłata dotyczy.

Jeśli wpłata zostanie dokonana w terminie, nie ma konieczności przesyłania potwierdzenia przelewu
do Organizatora.
Przypominamy, że obligatoryjna kwota 170 USD/os. jest płatna gotówką na miejscu (w Ziemi Świętej),
do przewodnika.
Z poważaniem
Aleksandra Stasiak
Menedżer Produktu
Konsorcjum Polskich Biur Podróży
Trade & Travel Company
TRADE & TRAVEL COMPANY SP. Z O.O
OBSŁUGA BIUR PODRÓŻY I FIRM:
tel.: 42 639 80 47, 42 632 77 57, 42 636 53 52
fax: 42 639 80 48
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 470799890
NIP: 7250033487
90-103 ŁÓDŹ, ul. PIOTRKOWSKA 92
tel./fax 42 630 48 66, 42 630 48 68,
42 630 48 69, 42 636 98 38, 42 633 06 74
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
KRS:0000209767
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
00-659 WARSZAWA, ul. KOSZYKOWA 53
tel./fax 22 622 82 96, 22 622 46 82
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wysokość kapitału zakładowego wynosi
60.000,00 zł – opłacony w całości

ŻYCZENIA BOŻONOARODZENIOWE KUSTOSZA SANKTUARIUM
Święta Narodzenia Pańskiego wyrażają tajemnicę wcielenia Przedwiecznego Słowa Bożego. Bóg przyjął ludzkie ciało, abyśmy mogli Go poznawać, miłować i naśladować. On staje między nami jako Emmanuel - Bóg z nami i Książę Pokoju, i pragnie - szczególnie dziś - byśmy naśladowali Go, niosąc pokój całemu światu.
Dziękuję Bogu przez Maryję Matkę Pocieszenia za wszelkie dobro duchowe i materialne kończącego się 2022 roku. Modlitwa różańcowa, odpusty, pierwsze soboty, pielgrzymki, modlitwa osobita i publiczna uświęcają nasze małopłockie Sanktuarium. Dziękuję za piękną współpracę pracownikom kościelnym, Sołtyskom i Sołtysom, Radzie Parafialnej oraz wszystkim Parafianom i Pielgrzymom. To dzięki naszej współpracy udało się w minionum roku wybudować parking, ołtarz polowy- wieczernik, dróżki różańcowe oraz kaplicę i dom pielgrzyma. To wszystko tworzy i rozwija atmosferę naszego Sanktuarium.
Przeżywając radość z Narodzenia Zbawiciela oraz wpatrując się w pokój i ciszę Betlejemskiej Groty, pragnę wszystkim Kochanym Parafianom, Pielgrzymom oraz radiosłuchaczom Radia Nadzieja złożyć najserdeczniejsze życzenia błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. Niech Chrystus, Wcielone Słowo Boga, obdarza Was swoimi łaskami, niech wspiera i umacnia w podejmowaniu ważnych życiowych zadań i obowiązków oraz niech otacza swoją opieką w Nowym 2023 Roku.

Kustosz Sanktuarium ze współpracowanikami.
Na sam koniec wierszem powiem:
Staropolskim obyczajem,
Gdy w Wigilię gwiazda wstaje,
Nowy Rok zaś cyfrę zmienia
Przy tej pięknej sposobności
I my życzym Wam radości,
Aby wszystkim się darzyło,
Z roku na rok lepiej było.
Na szczęście, na zdrowie, na ten Nowy Rok!
Żeby Was nie bolała głowa ani bok,
Żeby Wam się darzyło, mnożyło, kociło.
Żebyście byli cały rok weseli jak w niebie anieli.
Żebyście mieli za życia fortunę.
A po śmierci niebieską koronę.

 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA PANI MAŁOPŁOCKIEJ © All Rights Reserved.

 
Realizacja: CEM SpesMediaGroup