Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Dziś w naszym Sanktuarium podczas Mszy Świętej o godz. 10.00 modliliśmy się w intencji naszej Ojczyzny. Po mszy świętej udaliśmy się pod pomnik Józefa Piłsudskiego na dalszą cześć uroczystości, gdzie był występ artystyczny, przemówienia oraz V Bieg Niepodległości. Bóg zapłać organizatorom, Związkowi Piłsudczyków w Małym Płocku, oraz współorganizatorem UG w Małym Płocku, KGW w Małym Płocku, KGW w Rogienicach Wielkich oraz KGW w Korzenistem, OSP z naszych gminnych jednostek za pomoc i pielęgnowanie tych pięknych patriotycznych wartości.

Wymownie zabrzmiały słowa profesora Piotra Jaroszyńskiego z dzisiejszej patriotycznej homilii, którą wygłosił Kustosz Sanktuarium w Małym Płocku.

Bez elit społeczeństwo nie ma własnego państwa. Własne państwo to taka organizacja, która ma na celu przede wszystkim szczęście tego społeczeństwa, które od pokoleń żyło i zamierza żyć na tej ziemi, na dobre i na złe. Aby należeć do elity, trzeba społeczeństwo znać, rozumieć, odczuwać i kochać bardziej niż własne życie. Bez takich elit będzie państwo, ale jako twór względem społeczeństwa wyalienowany, twór obcy, narzędzie ucisku i wyzysku, przemocy i zniewolenia. Będzie to machina do kontrolowania społeczeństwa, a rządzących nie nazwie się prawdziwą elitą, lecz na wzór organizacji murzyńskich – kacykami. Bo kacyk to taki król, a właściwie królik, który ma nad sobą wyższego pana i jemu służy, a nie własnemu społeczeństwu. I nie ma znaczenia, czy ten królik zdobył stanowisko drogą sukcesji, czy też wybrany został demokratycznie. On i tak jest tylko królikiem.

I dalej pisze Jaroszyński: Komuniści dokończyli dzieła rozpoczętego przez cara, a kontynuowanego przez Hitlera – rozprawili się wreszcie z pańską Polską. A efekt? Polska nie stała się przez to ani ludowa, ani narodowa, ale po prostu bezpańska.

NIECH ŻYJE POLSKA, NIECH ŻYJE NIEPODLEGŁA !!!

 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA PANI MAŁOPŁOCKIEJ © All Rights Reserved.

 
Realizacja: CEM SpesMediaGroup