Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

PIELGRZYMKA - ZIEMIA ŚWIĘTA - CZĘŚĆ 3.


I Z R A E L – INFORMACJE PRAKTYCZNE
Informacje dotyczące przelotu (przewoźnik – linia lotnicza LOT).
Warszawa - Tel Awiw Ben Gurion – Warszawa
Podano godziny lotów zgodnie z lokalnym czasem.
14.04.2023
WARSZAWA
22:55
TEL AWIW
03:45+1
Powrót:
21.04.2023
TEL AWIW
11:55
WARSZAWA
15:00
Lot tam: Warszawa-Tel Awiw nr 151
Powrót: Tel Awiw – Warszawa nr 156

Limity bagażu:
Waga: bagaż podręczny 1 sztuka na osobę do 8 kg, bagaż główny (rejestrowany) 1 sztuka
na osobę do 23 kg. Wymiary bagażu podręcznego max 55x40x23 cm, głównego – suma
wymiarów nie może przekraczać 158 cm.
Limity bagażu nie łączą się, a zatem osoby podróżujące razem nie mogą spakować się w
jedna walizkę o wadze 46 kg, ponieważ zostanie wówczas naliczona opłata za nadbagaż.
Każdy powinien mieć własną sztukę bagażu, zarówno głównego jak i podręcznego.
Bagaż podręczny powinien zmieścić się w górnej półce na pokładzie lub pod
poprzedzającym fotelem. Dokładne informacje dotyczące warunków przewozu przedmiotów
w bagażu zamieszczono na ostatniej stronie.
Bagaż główny (rejestrowany) nadany na lotnisku wylotowym, jest odbierany na lotnisku
docelowym.
Najpóźniej o godz. 20:45 dnia 14 kwietnia należy udać się na spotkanie z
przedstawicielem Organizatora (Konsorcjum.pl) po odbiór dokumentów. Następnie
zostaną Państwo pokierowani do odprawy bagażowo-paszportowej na lotnisku w
Warszawie (im. Chopina) na lot nr LO151. Należy okazać następujące dokumenty:

Ważny paszport - należy posiadać paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty
planowanego powrotu do kraju.
Numer stoiska odpraw należy sprawdzić na tablicy elektronicznej lotów.
W razie problemów należy się skonsultować z obsługą/informacją lotniska.
Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (Ustawy o obywatelstwie polskim), przy
przekraczaniu polskiej granicy państwowej przez obywateli Polski posiadających podwójne
obywatelstwo, podczas kontroli granicznej obowiązuje wymóg okazania polskiego
dokumentu paszportowego.Procedura kontroli bezpieczeństwa
Po przejściu przez kontrolę dokumentów każdy pasażer i jego bagaż podręczny
poddawany jest szczegółowej kontroli bezpieczeństwa.
W celu przyśpieszenia kontroli bezpieczeństwa pasażerowie proszeni są o:
- okazanie funkcjonariuszom przeprowadzającym kontrolę (w punktach kontroli) wszystkich
posiadanych artykułów w płynie,
- zdjęcie okrycia wierzchniego, które zostanie sprawdzone osobno podczas kontroli
osobistej pasażera,
- umieszczenie wszystkich przedmiotów metalowych i elektrycznych , laptopy, telefony
komórkowe, aparaty fotograficzne, bilon itp., na taśmie urządzenia rentgenowskiego wraz z
całym bagażem podręcznym. Po kontroli przedmioty zwracane są pasażerom, za wyjątkiem
tych, których przewożenie na pokładzie samolotu jest zabronione.
Podczas powrotu z Tel Awiwu, po przejściu kontroli bezpieczeństwa, każdy podróżny
odbywa krótką rozmowę w języku polskim z pracownikiem kontroli bezpieczeństwa na temat
wyjazdu. Należy się spodziewać pytań ze strony służby bezpieczeństwa: czy sami Państwo
pakowali swój bagaż, czy ktoś miał dostęp do Państwa bagażu po spakowaniu, co przewożą
Państwo w bagażu, jaka jest przyczyna i cel podróży itp., odwiedzane miejsca.
Lecąc do Tel Awiwu na lotnisku Ben Guriona nie dostaniemy pieczątki do paszportu, a tylko
niebieską karteczkę (nie można jej wyrzucić – w każdym hotelu muszą ją zeskanować na
dowód, że są Państwo turystami). Podczas wyjazdu otrzymuje się karteczkę wyjazdową –
różową.
NA POKŁADZIE SAMOLOTU OBOWIAZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA
PAPIEROSÓW ! ! !
NA POKŁAD I NA PODRÓŻ NALEŻY ZABRAĆ 2-3 MASECZKI OCHRONNE
(CHIRURGICZNE, TYPU FFP2 LUB FFP3)

Ramowy program Pielgrzymki:
Dzień 1. WARSZAWA – TEL AWIW – TYBERIADA/NAZARET ( ok. 140 km )
Odprawa bagażowo-paszportowa na 2,5h przed wylotem, na lotnisku w Warszawie (im. Chopina).
Lot do Tel Awiwu.
Dzień 2. NAZARET/TYBERIADA - TABGHA – GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW - KAFARNAUM –
REJS ŁODZIĄ (ok. 40 km)

Przylot na lotnisko Ben Guriona. Spotkanie z przewodnikiem. Przejazd do Tyberiady/Nazaretu.
Zakwaterowanie- krótki odpoczynek. Śniadanie w hotelu. Rozpoczęcie dnia wizytą w kościołach w
okolicy Jeziora Galilejskiego. Przejazd do Tabghi, miejsca w którym Jezus dokonał cudownego
rozmnożenia chleba. Obecny budynek- Kościół Rozmnożenia Chleba zbudowano na miejscu
bizantyjskiej świątyni, w której zachowała się kolorowa mozaika podłogowa (Tabgha I). Obok, gdzie
zmartwychwstały Jezus ukazał się po raz trzeci apostołom znajduje się Kościół Prymatu Św. Piotra(Tabha II). Przejazd na Górę Błogosławieństw, miejsca gdzie Jezus wygłosił słynne „Kazanie na
Górze”. Na zboczu wzgórza wznosi się ośmioboczne sanktuarium. Następnie przejazd północnym
brzegiem jeziora do Kafarnaum, miasta Jezusa. Tutaj znajdują się pozostałości po synagodze z IV
w.n.e. prawdopodobnie zbudowanej na ruinach tej, w której nauczał Jezus. Rejs łodzią po Jeziorze
Galilejskim. Opcjonalnie istnieje możliwość zakupienia Ryby Św. Piotra 30 usd/os. Powrót do hotelu,
kolacja, nocleg.
Dzień 3. KANA GALILEJSKA – NAZARET - GÓRA TABOR - HAJFA – CEZAREA – TEL AVIV –
BETLEJEM (ok. 315 km)

Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie. Przejazd do Kany Galilejskiej, gdzie Jezus dokonał pierwszego
cudu przemiany wody w wino na weselu ubogiej rodziny. W tym miejscu znajduje się Sanktuarium
Pierwszego Cudu. Zobaczyć tu można fragment starożytnej mozaiki podłogowej z napisami w
języku aramejskim, a w jego podziemiach widoczne są warstwy archeologiczne sięgające I w.n.e.
Następnie przejazd do Nazaretu. Nawiedzenie Bazyliki Zwiastowania, największej chrześcijańskiej
świątyni na Bliskim Wschodzie. W kościele dolnym znajduje się Grota Zwiastowania. To tu Anioł
Pański „zwiastował Pannie Maryi”, iż stanie się Matką Syna Bożego. Kościół górny opowiada chwałę
Maryi „błogosławioną przez wszystkie narody” i „nad aniołów wywyższoną”. Przejście do Kościoła
Św. Józefa, który został wzniesiony w miejscu dawnego domu cieśli Józefa, męża Marii. Następnie
przejazd na Górę Tabor, miejsce Przemienienia. Wydarzenie to upamiętnia franciszkańska Bazylika
Przemienienia Pańskiego z kaplicami poświęconymi Mojżeszowi i Eliaszowi.
Przejazd do Hajfy, trzeciego co do wielkości miasta Izraela, położonego w paśmie gór Karmelu.
Nawiedzenie Sanktuarium „Stella Maris” zbudowanego nad Grotą Eliasza. Zobaczymy też piękne
perskie Ogrody Bahaitów, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Przejazd do Cezarei
Nadmorskiej nad Morzem Śródziemnym. Krótki pobyt na plaży znajdującej się nieopodal
starożytnego akweduktu (II w. n.e). Przejazd do Tel Awiwu. Krótkie zwiedzanie starej części miasta,
Jaffy. Według Starego Testamentu założył ją po biblijnym potopie jeden z synów Noego, Jafet.
Przejście uliczkami starego miasta, Ścieżką Horoskopu. Przejazd do Betlejem. Zakwaterowanie w
hotelu w Betlejem, kolacja, nocleg.
Dzień 4. BETLEJEM - EIN KAREM (ok 30 km)
Śniadanie. Przejazd na Pole Pasterzy ( Beit Sahour ) oddalone o kilka kilometrów od Betlejem
miejsce, gdzie w noc Narodzenia Jezusa pasterze czuwali nad swymi stadami. Kościół z figurą anioła
ma kształt namiotu, jego kopuła widziana od wewnątrz przypomina palmę, a freski ilustrują
wydarzenia ewangeliczne z Nocy Narodzenia Pańskiego. Obok kościoła zobaczyć można groty, w
których według tradycji mieszkali pasterze ze swoimi stadami. Zwiedzanie Betlejem. Nad miastem
góruje Bazylika Narodzenia Pańskiego wybudowana ponad Grotą Narodzenia. Srebrną gwiazdą
oznaczono miejsce przyjścia na świat Jezusa. Do Groty Narodzenia przylega Grota Żłóbka gdzie
pasterze oddali hołd małemu Jezusowi. W odległości 300 m od bazyliki znajduje się Grota Mleczna.
Tradycja mówi, że Maria podczas ucieczki do Egiptu w tym miejscu karmiła Jezusa.
Wizyta w Ein Karem, niewielkiej biblijnej miejscowości na zachód od Jerozolimy. Zobaczymy
franciszkański Kościół Nawiedzenia, zbudowany w miejscu, gdzie wedle tradycji Maria odwiedziła
Św. Elżbietę, matkę Jana Chrzciciela. Nad grotą, tradycyjnie uważaną za miejsce, w którym urodził
się Jan Chrzciciel, wznosi się dziś Kościół Św. Jana.
Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
Dzień 5. BETLEJEM – JEROZOLIMA – YAD VASHEM (ok. 30 km)
Następnie wizyta na Górze Oliwnej, skąd roztacza się niesamowita panorama Starego Miasta.
Nawiedzenie Kościoła Pater Noster, gdzie Jezus nauczał modlitwy Ojcze Nasz. Następnie przejście
do kościoła Dominus Flevit. W tym miejscu Jezus zapłakał nad losem Jerozolimy. Po drodze mija
się cmentarze żydowskie na zachodnim zboczu Góry Oliwnej . U jej podnóża znajduje się Bazylika
Agonii. Tuż obok Świątyni rozciąga się Ogród Oliwny – Getsemani, w którym Jezus modlił się przed
swoją Męką i tutaj został zdradzony.Przejazd do Yad Vashem, Muzeum Historii Holocaustu, niezwykłego pomnika, którym uczczono
pamięć sześciu milionów zamordowanych Żydów. Wykorzystano do tego najnowsze techniki
multimedialne. Yad Vashem zajmuje się nadawaniem tytułów „Sprawiedliwych wśród Narodów
Świata” osobom, które podczas wojny ratowały Żydów od zagłady. Wśród 20 tys. Sprawiedliwych
jest aż 6 tys. Polaków. Do niedawna każdy z uhonorowanych miał przy muzeum zasadzone drzewko,
teraz otrzymują imienne tabliczki. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.
Dla chętnych wycieczka fakultatywna Jerozolima nocą 25 usd/osoba.
Dzień 6. JEROZOLIMA
Śniadanie w hotelu. Dzień rozpoczynamy od „Via Dolorosa” – Droga Krzyżowa, to ciąg wąskich
uliczek i umieszczonych przy nich XIV stacji Męki Pańskiej. Stacje od I do IX usytuowane są w
budynkach przylegających do ulic a od X do XIV w Bazylice Grobu Pańskiego. Dystans od Twierdzy
Antonia (gdzie Jezus usłyszał wyrok) do Bazyliki Grobu Pańskiego to ok. 1200 m. Bazylika jest jedną
z najbardziej niezwykłych świątyń na świecie. Jest wspólną własnością kilku wyznań
chrześcijańskich, z których każda ma własne kaplice i ołtarze i odprawia nabożeństwa w swoim
obrządku. Najważniejsze miejsca w Bazylice Grobu Pańskiego to miejsce ukrzyżowania Jezusa –
Golgota/ Kalwaria oraz pusty grób, gdzie złożono ciało Pana i gdzie On zmartwychwstał. Przejście
uliczkami Starego Miasta pod Ścianę Płaczu, zwaną także Murem Zachodnim, najważniejszego
miejsca dla wszystkich Żydów. Są to pozostałości drugiej świątyni wybudowanej przez Heroda
Wielkiego. Obszar pod Ścianą służy jako olbrzymia synagoga pod gołym niebem. Przejście na Górę
Syjon. Zobaczymy kościół Zaśnięcia NMP. Następnie udamy się do Wieczernika, najważniejszego
dla chrześcijan miejsca na Górze Syjon, miejsca ostatniej wieczerzy. Na wschodnim zboczu Góry
Syjon stoi kościół Św. Piotra „In Galicantu”, czyli „w miejscu gdzie piał kogut”, a apostoł Piotr trzy
razy zaparł się Jezusa. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
Dzień 7. JERYCHO – QUASRL-AL-JAHUD - QUMRAN – MORZE MARTWE
Śniadanie w hotelu. Nawiedzenie Betanii a następnie przejazd do Jerycha, miasta uchodzącego za
najstarsze na świecie. Wznosi się tu Góra Kuszenia, na której według Biblii, Jezus był kuszony przez
szatana. Następnie przejazd do Quasrl-Al-Jahud - miejsca, gdzie Jan Chrzciciel udzielił chrztu
Jezusowi. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych nad Jordanem. Przejazd do Qumran, miejsca
odnalezienia tzw. zwojów znad Morza Martwego. Z drogi zobaczymy groty, w których je
odnaleziono. Przejazd nad MORZE MARTWE, najniżej położone miejsce na świecie. Czas wolny na
kąpiele błotne. Krainy rozciągającej się nad Morzem Martwym nie sposób porównać z żadnym
innym miejscem na Ziemi.
Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
Dzień 8. TEL AWIW – WARSZAWA
Wczesne śniadanie i wykwaterowanie. Transfer na lotnisko Ben Guriona. Odprawa biletowo –
paszportowa, wylot do Warszawy. Zakończenie Pielgrzymki.
INFORMACJE PRAKTYCZNE
Nazwa Izrael (hebr. ‫)יׂשראל‬ pochodzi z Biblii Starego Testamentu (por.
oznacza "ten, który
Rodz. 32,29) i
walczy z Bogiem" (‫שרה‬ – walczyć, bić się, wojować; ‫ל‬ ֵ‫א‬ – Bóg). Takie
imię otrzymał patriarcha Jakub. Izrael leży na Bliskim Wschodzie, w historycznej Palestynie,
graniczy z Libanem, Syrią, Jordanią, Egiptem, Strefą Gazy i Zachodnim Brzegiem Jordanu.Jest jednym z nielicznych państw, gdzie na niewielkiej powierzchni znajduje się wiele
elementów niespotykanych w skali światowej. Jest krainą biblijną, gdzie znajduje się m.in.
miejsce urodzenia Chrystusa. Jest celem pielgrzymek wyznawców 3 największych
monoteistycznych religii. Piękno natury i obiekty związane z kulturą i cywilizacją narodu
przyciąga wiele turystów.
Stolica:
Władze izraelskie ustanowiły jednostronnie stolicę Państwa Izrael w Jerozolimie. Tu mieszczą
się niemal wszystkie instytucje centralne. Społeczność międzynarodowa nie uznaje jednak
tej decyzji: placówki dyplomatyczne i konsularne większości państw mieszczą się w Tel
Awiwie, do którego przyłączono miasto Jaffa, tworząc jednolity administracyjnie zespół
miejski: Tel Awiw-Jaffa , który wraz z sąsiednimi miastami stanowi tzw. Wielki Tel Awiw -
największą aglomerację Izraela, liczącą ponad 2 mln mieszkańców.
Czas:
+ 1 godzina w stosunku do czasu polskiego
Przepisy celne:
Do Izraela turysta może wwieźć w gotówce środki finansowe w dowolnej walucie. Wartość
dopuszczalnej do wwozu i wywozu kwoty w gotówce nie może przekroczyć 80 tys. NIS
(obecnie ok. 21 tys. USD). Wwóz i wywóz większych kwot wymaga zezwolenia. Restrykcyjne
przepisy fitosanitarne nie pozwalają wwozić żywności, roślin i chemikaliów. Ograniczeniom
podlega również wwóz zwierząt. Wwóz i wywóz zwierząt domowych (np. psów, kotów)
podlega przepisom międzynarodowym. Ponadto zakazuje się wwozu stylizowanych monet,
matryc do ich produkcji oraz urządzeń i automatów do gier hazardowych.
Ograniczeniami objęty jest również wwóz napojów alkoholowych (o zawartości
alkoholu poniżej 40% - do 2 l, powyżej 40% - 1 l), papierosów (400 szt.) i perfum (250
ml). Zakazany jest wwóz narkotyków.
Meldunek, dokumenty:
Nie ma obowiązku meldunkowego. Z uwagi na zdarzające się uliczne kontrole izraelskich
służb imigracyjnych i policji cudzoziemcy powinni stale mieć przy sobie dokumenty
podróży (paszporty lub kopię paszportu - strony ze zdjęciem).
Warunki wyjazdowe:
Przy pobycie do 90 dni Polaków nie obowiązują wizy (nie dotyczy to przyjazdów w celu
podjęcia pracy).
Bezpieczeństwo:
Trzeba bezwzględnie stosować się do wymogów i zaleceń władz dotyczących zachowania
środków bezpieczeństwa (np. rewizje toreb przy wejściu do sklepów, restauracji, teatrów, kin,
muzeów oraz urzędów administracji rządowej) oraz być przygotowanym na szczegółową
kontrolę bagażu przy wyjeździe z Izraela.
Zagrożenie przestępczością kryminalną nie jest wysokie. Z uwagi na zdarzające się kradzieże
kieszonkowe, szczególną ostrożność należy zachować w miejscach zatłoczonych i często
odwiedzanych przez turystów (na plażach, bazarach, w środkach komunikacji). Z tych
względów zaleca się turystom pozostawianie paszportów w depozycie hotelowym lub u
przewodnika i noszenie przy sobie jedynie kserokopii paszportu. Zalecamy zapoznanie się zbieżącymi informacjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczącymi sytuacji w danym
regionie.
Waluta:
Nowy szekel izraelski (NIS) = 100 agorot.
Powszechnie akceptowane są dolary amerykańskie i euro, ale przed zakupami zwłaszcza w
małych sklepach sugerujemy zapytać czy można płacić w obcej walucie. W dużych marketach
dopuszczalna jest tylko płatność w NIS lub kartą płatniczą.
1 NIS = 1,4 PLN; 1 NIS = 0,3 USD;
Należy zabrać ze sobą dolary o niskich nominałach.
Uwaga – dolary wyemitowane przed 1996 r. są wycofane z obiegu.
Dolary emitowane w latach 1996 do 2012 roku są uznawane, ale możemy mieć czasami
problemy z wymianą w niektórych krajach. W Izraelu nie ma z nimi problemów.
Dolary wyprodukowane po 2013 r. są powszechnie akceptowane.
Karty kredytowe, bankomaty:
W miastach nie ma problemu ze znalezieniem bankomatu. Karty kredytowe powszechnie
akceptowane są w większości hoteli, restauracji i sklepów.
Napiwki:
Napiwki są z reguły wliczone w rachunek; jeżeli nie są wliczone w cenę oczekuje się
zostawienia napiwku w wysokości 10% rachunku. Powszechnie uznawane jest wręczanie
napiwków kierowcom i pilotom wycieczek.
Elektryczność:
kontakty i wtyczki takie jak w Polsce.
Zakupy, ceny, sklepy:
Sklepy są otwarte od 9.00 do 19.00 od niedzieli do czwartku. W soboty sklepy należące do
establishmentu żydowskiego są zamknięte.
Orientacyjne ceny produktów w Izraelu (w dolarach):
butelka wody – ok 2 usd
Coca cola – ok 3 usd
Piwo – ok. 8 usd
kawa/herbata – ok 3-5 usd
butelka piwa w sklepie 4-5 usd
falafel ok 14 usd
shoarma ok 14 usd
Zdrowie, ubezpieczenie:
Opieka zdrowotna jest znakomita. Wszyscy lekarze mówią po angielsku.
Mimo że woda nadaje się do picia bez przegotowania, lepiej używać butelkowej.
Należy pamiętać o piciu dużej ilości płynów, najlepiej wody (butelkowanej).
Warto na co najmniej tydzień i w trakcie wyjazdu zażywać probiotyki.
Każdy z Uczestników ma zapewnione ubezpieczenie:Ubezpieczenie UNIQA Świat Multitravel + CP (choroby przewlekłe) do 100% KL + AS
(amatorskie uprawianie sportu) - KL 150 000 EURO, NNW - 4 000 EURO, BAGAŻ - 400 EURO,
OC 50 000 EURO, OC sportowa 10 000 EURO, sprzęt sportowy 500 EURO.
Ubezpieczenie zawiera koszty leczenia w razie zachorowania na COVID.
W hotelach:
Wyżywienie: na śniadanie sery, sałatki, pieczywo, jogurty; na obiadokolacje kurczak, ryby,
wołowina, ziemniaki, ryż, makaron. W hotelach w Tyberiadzie/Nazaret żywność koszerna.
Napoje: soki, kawa, herbata, woda do śniadania bezpłatnie, ale do obiadokolacji – płatne
(oprócz wody).
Do dyspozycji: ręczniki, WiFi (w pokojach płatne, w lobby hotelu zazwyczaj bezpłatne).
Suszarki do włosów na zapytanie. Nie ma czajników w pokojach.
Co ze sobą zabrać:
• Ważny paszport + kopię paszportu (strony ze zdjęciem).
• Pieniądze na opłatę obowiązkową: 170 USD/os.), na bilety wstępu i koszty
realizacji programu, płatne do pilota w dniu przylotu do Izraela.

Pieniądze na wydatki własne (m.in. na dodatkowy posiłek w ciągu dnia). Dodatkowo
płatne są wycieczki fakultatywne i napoje do kolacji.

Luźne, wygodne, ubrania z naturalnych tkanin. Prognozowana temperatura w
okolicach Nazaret ok. 23°C i Betlejem ok. 21-23°C, wieczorem ok 12°C.

Planowany jest pobyt nad Morzem Martwym, doradzamy zatem zabranie kostiumu
kąpielowego i własnych ręczników (zachęcamy do kąpieli jeśli pogoda pozwoli). Proszę
zwrócić uwagę, że ze względu na zasolenie wody i kąpiele błotne, kostium kąpielowy i
ręczniki mogą ulec odbarwieniu lub zniszczeniu. Prognozowane temperatury nad Morzem
Martwym ok. 28-31 ̊C w ciągu dnia.
• Okulary przeciwsłoneczne i nakrycie głowy; krem z filtrem.
• Należy zabrać parasolkę lub lekki płaszczyk przeciwdeszczowy.
• Wygodne buty - buty zakrywające stopę (min. 2 pary), sandały, klapki pod prysznic.

Leki używane stale w Polsce. Warto zabrać także leki antyseptyczne,
przeciwuczuleniowe, przeciwgorączkowe, na ból żołądka, przeciwbólowe,
przeciwbiegunkowe, plastry.

Telefon stacjonarny (nie infolinię!!!) do banku do ewentualnego zastrzeżenie
karty kredytowej czy płatniczej.

Ładowarki do telefonu komórkowego.
• Kosmetyki do pielęgnacji.
• Torebkę podręczną (najbezpieczniejsze torebki typu „listonoszki”).
• Wszystkie cenne przedmioty: biżuteria, pieniądze, telefony, klucze, aparaty
fotograficzne, ładowarki, dokumenty, ważne lekarstwa, ładowarki, laptopy powinny
znajdować się w bagażu podręcznym.Transport:
Grupy: autokar kontrahenta.
Turyści indywidualni: Podróżowanie po Izraelu samochodem to czysta przyjemność – kraj
oplata gęsta sieć dobrze utrzymanych dróg. Wypożyczenie samochodu kosztuje od 40$ na
dzień. Tabliczki z nazwami ulic i drogowskazy na ogół są trójjęzyczne (po hebrajsku, arabsku
i angielsku). Zatrzymywać się można przy krawężnikach oznaczonych kolorami niebieskim i
białym, przy czerwono-białych jest to zabronione, a za postój przy żółto-czerwonym
natychmiast trzeba zapłacić 100 NIS. Miejskie taksówki obowiązkowo wyposażone są w
taksometr. W całym kraju obowiązuje stała taryfa, kierowcy dysponują cennikiem. Taksówki
szerut kursują jako dodatkowy środek lokomocji w obrębie miasta i między najważniejszymi
ośrodkami. Odjeżdżają jednak dopiero wtedy, gdy zbierze się wystarczająca liczba
pasażerów. Autobusy to najtańszy i najpopularniejszy środek lokomocji w obrębie całego
kraju.
Telefon:
Kierunkowy do Polski to 0048, do Izraela 00972. Stawki na połączenia telefoniczne należy
sprawdzić u operatora.
VAT:
Ceny wszystkich towarów kupowanych w Izraelu zawierają 17% podatek Vat. Turystom
zwraca się go (jeśli wartość towarów przekracza 50$) przed wyjazdem na lotnisku po
okazaniu rachunku przy okienku banku Leumi i uiszczeniu opłaty w zależności od wydanych
pieniędzy (do 100$ - 5$, powyżej 100$ - 8$).
Języki:
Hebrajski i arabski, angielski
Religia:
judaizm (81%) - najstarsza religia monoteistyczna (wiara w istnienie jedynego Boga),
ukształtowana w II tysiącleciu p.n.e. przez Żydów, islam (14,4%), chrześcijaństwo (2,1%)
Kuchnia:
Jadąc do Izraela nie możemy też zapomnieć o degustacji lokalnych dań kuchni izraelskiej –
humusie (pasta z ciecierzycy wraz z oliwą, cytryną i czosnkiem), tahinie (pasta produkowana
wraz z użyciem sezamu, natki pietruszki, czosnku, nasączona oliwą i sokiem z cytryny),
falafelu (kulki ciecierzycy smażone na głębokim tłuszczu, zawinięte w chlebie pita wraz z
liśćmi sałaty), chałwie, bakłażanie, świeżo wyciskanych sokach z owoców oraz winach.
Pamiątki:
Pielęgnacyjne produkty z minerałami z Morza Martwego, biżuteria, skórzane sandały, daktyle
i inne suszone owoce, przyprawy, pamiątki religijne z drzewa oliwnego, takie jak krzyże,
obrazki, czy stajenki.
Zabronione jest wywożenie chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz przedmiotów z nich
wykonanych, które umieszczone są na liście Konwencji Waszyngtońskiej CITES.
Jeśli chcemy coś kupić, sprzedawca oczekuje, że będziemy potrafili się targować. Podobnie
jak w innych krajach Bliskiego Wschodu, targowanie się w Izraelu jest tradycją, należy o tym
pamiętać.Kilka zasad:
Nie zakłócać szabasowego spokoju – w siódmym dniu stworzenia Bóg odpoczął.
Według Biblii wówczas powinien również odpocząć człowiek. Zabronione jest także
wykonywanie innych czynności, np.: „Nie będziecie rozpalać ognia w dniu szabatu w waszych
mieszkaniach” (Wj 35,3). Poważni Żydzi traktują to przykazanie bardzo poważnie, dlatego w
szabat nie palą nawet tytoniu. W wielu hotelach pojawiają się na stolikach karteczki z prośbą
o dostosowanie się do tego zwyczaju. Ortodoksyjni wyznawcy judaizmu idą jeszcze dalej i
nie jeżdżą samochodem, uważając iskrę zapłonową za rodzaj ognia. Dzielnica Shea'arim jest
wtedy zamknięta dla ruchu kołowego. Zarówno mieszkańcy, jak i wierni przy Ścianie płaczu
nie chcą by ich tego dnia fotografowano. Koniecznie należy to uszanować albowiem w
przeciwnym razie poszkodowani mogą siłą bronić swych zasad.
Nie wymieniać pieniędzy na lotnisku Ben Guriona, najwyżej jeśli jest to konieczne to
jakąś małą sumę, gdyż do zwykłych opłat dolicza się tam Airport-Tax. Podatek zależy od
wysokości wymienianej sumy.
W Ziemi Świętej, a w szczególnie świętych miejscach toczy się ziemskie życie. Głęboka
religijność ociera się tam o bezwzględne naciąganie. Najwyraźniej widać to w Jerozolimie
oraz w bazylice Grobu Świętego. Nawet przy grobie Chrystusa w centrum bazyliki zawsze
stoi jakiś duchowny i dyskretnie prosi o datek. Warto jednak wiedzieć, że spośród wielu
wyznań chrześcijańskich w Jerozolimie tylko sześć wywalczyło sobie prawo zbierania
jałmużny.
W większych skupiskach miejskich niewskazane jest noszenie skąpych strojów,
szczególnie w trakcie zwiedzania świątyń oraz miejsc kultu.
Cd informacji o przelocie.
Osoby niepełnosprawne mogą zabrać ze sobą następujące przedmioty niezbędne w
trakcie podróży:

wózek inwalidzki (wózek inwalidzki zostanie załadowany do bagażnika przed
wejściem na pokład i zostanie zwrócony pasażerowi po wylądowaniu)

kule lub inny sprzęt medyczny do użytku osobistego
Ograniczenia dotyczące przewozu płynów w bagażu podręcznymNa rejsach rozpoczynających się w Europie na pokład samolotu wolno zabierać płyny
jedynie w ograniczonych ilościach.
Przedmioty niedopuszczone do przewozu w kabinie pasażerskiej nie
będą przyjmowane do depozytu!
Definicja substancji płynnych obejmuje m.in:
perfumy, żele (np. do włosów, kąpieli), pasty, kosmetyki w płynnej
formie (błyszczyk, podkład, tusz do rzęs), kremy, odżywki i oliwki,
spraye, substancje płynne pod ciśnieniem (np. żele do golenia,
dezodoranty), wodę i inne napoje, zupy, syropy, inne substancje o
podobnej konsystencji.
Dozwolone są:
płyny w pojemnikach do 100 ml zapakowane w przeźroczystą, możliwą do
otwarcia/zamknięcia pojedynczą torbę o pojemności do 1 litra;

produkty dietetyczne i medykamenty, włącznie z pokarmem dla dzieci niezbędne na
czas podróży;

płyny zakupione w sklepach duty-free dowolnego lotniska lub linii lotniczej pod
warunkiem zapakowania w torbę zgodną z poniższym wzorem:

Torba nie może być otwierana przez pasażera aż do osiągnięcia lotniska docelowego za
wyjątkiem sytuacji gdy personel wykonujący kontrolę bezpieczeństwa o to poprosi. Jeśli
pasażer odbywa dalszą podróż powinien uprzedzić o tym osoby wykonujące kontrolę
bezpieczeństwa, tak aby zakupiony płyn po kontroli został ponownie zapakowany w nową
torbę.W przypadku zakupów duty-free torba nie może nosić oznak otwarcia lub rozerwania
a w środku musi znajdować się dowód zakupu.
Informacje na temat artykułów niedozwolonych w samolocie należy przeczytać na
stronie: http://www.lot.com/pl/pl/niebezpieczne-materialy
Ze względów bezpieczeństwa obowiązuje całkowity zakaz przewozu (zarówno w bagażu
podręcznym jak i rejestrowanym) następujących artykułów: wszystkie rodzaje broni i
urządzeń do ogłuszania, materiały wybuchowe, np. petardy, sztuczne ognie, materiały stałe
i ciekłe, np. spirytus, gaz do zapalniczek, rozpuszczalniki, farby, zapałki, materiały
radioaktywne, gazy sprężone, np. aerozole z palną zawartością, substancje trujące, np.
pestycydy oraz substancje powodujące korozję, inne przedmioty niebezpieczne, np.
charakteryzujące się silnym polem magnetycznym.Dodatkowo przed odprawą biletowo-bagażową podróżni są obowiązani usunąć z bagażu
podręcznego przedmioty niedopuszczone do przewozu w kabinie pasażerskiej, tj.: broń białą
oraz imitacje broni białej i palnej, ostre i tępe narzędzia oraz przedmioty mogące
powodować obrażenia.
NIE WOLNO PRZEWOZIĆ BEZ POZWOLENIA małp, papug, ptaków drapieżnych, żółwi
lądowych i morskich, węży i jaszczurek, kaktusów, storczyków, roślin owadożernych, skór:
kotów drapieżnych, niedźwiedzi, małp, wilków i zebr, wypreparowanych motyli, wyrobów z
kości słoniowej lub ze skór węży, krokodyli i jaszczurek oraz skorup żółwi, produktów
medycyny chińskiej zawierających piżmo, rogi nosorożców kości tygrysów lub wyciągi z
woreczków żółciowych niedźwiedzi, kawioru ryb jesiotrowatych, muszli i koralowców.
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU LUB NAGŁEGO ZACHOROWANIA
podczas wyjazdów zagranicznych organizowanych przez
Trade & Travel Company Sp. z o.o.
ubezpieczonych w UNIQA polisa numer 5043279
Zakres ubezpieczenia:
Ubezpieczenie MultiTravel
ŚWIAT
Koszty leczenia (KL) wraz z assistance
150.000 EUR
W tym koszty leczenia skutków chorób przewlekłych i nowotworowych
(100% sumy ubezpieczenia KL)
Koszty poszukiwań i ratownictwa (w ramach KL)
6.000 EUR
NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków)
4.000 EUR
BP (bagaż podróżny)
400 EUR
Ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego
200 EUR
Ubezpieczenie opóźnienia lotu
200 EUR
OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym) – szkody osobowe
50.000 EUR
OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym) – szkody rzeczowe
5.000 EUR
OC (odpowiedzialność cywilna sportowa) – szkody osobowe
10.000 EUR
OC (odpowiedzialność cywilna sportowa) – szkody rzeczowe
1.000 EUR
Ubezpieczenie gotówki wypłacanej z bankomatu utraconej w wyniku
150 EUR
kradzieży z włamaniem lub rabunku
Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem
pozostawionego w miejscu zamieszkania
3.500 EUR
Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej
Ubezpieczenie Sprzętu Sportowego
500 EUR
Ubezpieczenie OWU Kontynenty MultiTravel obejmuje :
1. Ubezpieczenie kosztów leczenia i natychmiastowa pomoc assistance, zapewniające
w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku:
• całodobowy dyżur Centrum Alarmowego,
• usługi informacyjne,
• pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów,• zwrot kosztów poniesionych na badania, zabiegi medyczne i zakup lekarstw (z
wyjątkiem witamin, środków wzmacniających, odżywek, maści i kremów
upiększających) i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza prowadzącego
leczenie,
• pobyt w szpitalu tj. leczenia, zabiegów i operacji, których przeprowadzenia nie można
było, ze względu na stan zdrowia, odłożyć do czasu powrotu do RP lub kraju
rezydencji,
• transport ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku lub nagłego
zachorowania do placówki medycznej a także transportu z placówki medycznej do
miejsca pobytu za granicą odpowiednim do stanu zdrowia Ubezpieczonego środkiem
transportu,
• koszty transportu do RP lub kraju rezydencji,
• koszty leczenia stomatologicznego nagłych stanów zapalnych i bólowych,
• koszty naprawy protez, zakupu okularów, środków pomocniczych,
• zwrot kosztów zakupu trumny i transportu zwłok do miejsca pochówku w Polsce lub
kosztów pochówku za granicą,
• zwrot dodatkowo poniesionych kosztów podróży i pobytu osoby towarzyszącej
niezbędnych dla załatwienia spraw związanych z powrotem ubezpieczonego do kraju,
• zwrot dodatkowych koszów transportu ubezpieczonego, po zakończeniu leczenia do
miejsca umożliwiającego kontynuowanie podróży,
• koszty ratownictwa w górach i na morzu,
• koszty transportu osób bliskich,
• koszty transportu i opieki nad niepełnoletnimi dziećmi,
• koszty pomocy prawnej
2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, które gwarantuje
odszkodowanie w przypadku:
• trwałego uszczerbku na zdrowiu,
• śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku, stanowiącej 100 % sumy
ubezpieczenia
3. Ubezpieczenie bagażu podróżnego, które obejmuje przedmioty osobistego użytku.
UNIQA odpowiada za utratę, zniszczenie, uszkodzenie lub ubytek wartości
ubezpieczonych rzeczy z powodu ich zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia. Ochroną
ubezpieczeniową objęty jest również przenośny sprzęt elektroniczny.
4. Ubezpieczenie opóźnienia bagażu podróżnego które obejmuje opóźnienie w
dostarczeniu bagażu podróżnego przez linie lotnicze poza granicami RP i kraju
rezydencji
5. Ubezpieczenie opóźnienia lotu które obejmuje odwołania lub opóźnienia, co najmniej
5 h organizowanego przez zawodowego przewoźnika zagranicznego lotu rejsowego, na
który Ubezpieczony ma ważny bilet, Towarzystwo zwraca poniesione przez
Ubezpieczonego niezbędne wydatki niepokrywane przez przewoźnika, następujące
począwszy od 6 h opóźnienia potwierdzonego przez przewoźnika.
6. Ubezpieczenie gotówki wypłaconej z bankomatu przez Ubezpieczonego podczas
podróży zagranicznej i utraconej w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku,
mającego miejsce nie później niż w ciągu 2 h od dokonania wypłaty gotówki
z bankomatu.7. Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem, pozostawionego w
miejscu zamieszkania ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej:
Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie ruchome będące własnością
Ubezpieczonego, pozostawione w miejscu zamieszkania na terenie RP lub kraju
rezydencji, w czasie podróży zagranicznej, które zostało uszkodzone, zniszczone lub
utracone wskutek kradzieży z włamaniem.
8. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym: za szkody osobowe
(spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia) lub rzeczowe
(uszkodzenie lub zniszczenie mienia) wyrządzone czynem niedozwolonym osobom
trzecim w trakcie trwania podróży zagranicznej, do naprawienia których Ubezpieczony
jest zobowiązany w myśl przepisów prawa kraju, w którym przebywa.
9. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej sportowej: za szkody związane z
amatorskim uprawieniem sportów letnich i zimowych.
10.
Ubezpieczenie sprzętu sportowego, zawiera:
• ochronę sprzętu sportowego będącego własnością Ubezpieczonego w czasie jego
podróży. UNIQA odpowiada za jego utratę, zniszczenie lub uszkodzenie.
Sprzęt sportowy - narty do uprawiania wszelkich odmian narciarstwa z butami, deska
do uprawiania snowboardu i wszystkich jego odmian z butami, deska do uprawiania
surfingu i wszystkich jego odmian wraz z żaglem (windsurfing) lub latawcem
(kitesurfing), rower, specjalistyczny sprzęt używany do nurkowania wraz z
ekwipunkiem.
w pakiet MultiTravel włączone są poniższe ryzyka bez dodatkowej zwyżki składki:
1. uprawianie amatorskich sportów letnich i zimowych
2. następstwa chorób przewlekłych i nowotworowych stanowiących 40% sumy
ubezpieczenia KL
3. Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej o 72 h w przypadku zdarzeń losowych,
awarii środka transportu, warunków atmosferycznych;
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NAGŁEGO ZACHOROWANIA LUB NIESZCZĘŚLIWEGO
WYPADKU:
1. Jeśli ubezpieczony zachorował lub uległ nieszczęśliwemu wypadkowi aby uzyskać
bezgotówkową opiekę medyczną powinien obowiązkowo skontaktować się
niezwłocznie z naszym Centrum Alarmowym:
Centrum Alarmowe ISON Care
tel. + 48 22 99 91 85, SMS: +48 661 001 601
Centrum Alarmowe jest do dyspozycji 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, a obsługa
odbywa się w języku polskim.
2. W przypadku, gdy ubezpieczony sam pokryje koszty leczenia za granicą, powinien
uzyskać dokumentację medyczną oraz zachować faktury i rachunki za udzieloną pomoc i
zakup lekarstw, a następnie w ciągu 7 dni od powrotu do Polski wraz z wypełnionym
formularzem zgłoszenia szkody dostępnym na stronie www.uniqa.pl w zakładce
turystyka i podróż/ dokumenty i formularze, przesłać pod adres:ISON Care Sp. z o.o.
ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa
lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA SZKODY DOTYCZĄCEJ BAGAŻU PODRĘCZNEGO,
SPRZĘTU SPORTOWEGO LUB OC, UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI Z
PODRÓŻY
Ubezpieczony zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszenia szkody dostępny na
stronie www.uniqa.pl w zakładce
turystyka i podróż/ dokumenty i formularze i wraz z wymaganymi w formularzu
dokumentami przesłać do:
ISON Care Sp. z o.o.
ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa
lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kontakt ubezpieczonego z Centralą Alarmową nie jest wymagany jedynie w przypadku
leczenia stomatologicznego oraz pojedynczej wizyty ambulatoryjnej, jeżeli
Ubezpieczony sam dokona wyboru lekarza i pokryje koszty wizyty. Towarzystwo
dokonuje zwrotu wyżej opisanych kosztów na podstawie dokumentacji medycznej
zawierającej diagnozę lekarską, oryginałów rachunków, oryginałów dowodów ich zapłaty
po powrocie Ubezpieczonego do kraju stałego miejsca zamieszkania, przy czym
Towarzystwo ma prawo do ich weryfikacji i zasięgania opinii specjalistów. Zwrotu
poniesionych kosztów dokonuje się do wysokości sumy, jaka zostałaby opłacona za
leczenie stomatologiczne lub za pojedynczą wizytę ambulatoryjną, w przypadku gdyby
to Towarzystwo organizowało usługę.
UWAGA ! Niniejszy wyciąg z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Podróży UNIQA
Kontynenty MultiTravel ma charakter ogólny i informacyjny. Integralną częścią umowy
zgłoszenie o imprezę stanowią OWU UNIQA Kontynenty MultiTravel przyjęte uchwałą
Zarządu Towarzystwa z dnia 09 marca 2021 r.Ważne numery telefonów:
Ambasada RP w Tel Awiwie
adres: 16 Soutine St., Tel Awiw 6468408, Izrael
telefon: +972 3 725 3101
faks: +972 3 523 7806
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP w Tel Awiwie
adres: 16 Soutine St., Tel Awiw 6468408, Izrael
telefon: +972 3 725 3111
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon dyżurny
W sytuacjach nagłych, wymagających pilnej interwencji konsula możliwy jest kontakt
pod numerem telefonu: +972 547 444 106 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ORGANIZATOR POLSKI:
KONSORCJUM POLSKICH BIUR PODRÓŻY - TRADE & TRAVEL COMPANY
UL. PIOTRKOWSKA 92, 90-103 ŁÓDŹ
Barbara Ladżyńska TEL. ALARMOWY W POLSCE 0048 502 232 059
Życzymy przyjemnej podróży!

 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA PANI MAŁOPŁOCKIEJ © All Rights Reserved.

 
Realizacja: CEM SpesMediaGroup