Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

ŻYCZENIA BOŻONOARODZENIOWE KUSTOSZA SANKTUARIUM
Święta Narodzenia Pańskiego wyrażają tajemnicę wcielenia Przedwiecznego Słowa Bożego. Bóg przyjął ludzkie ciało, abyśmy mogli Go poznawać, miłować i naśladować. On staje między nami jako Emmanuel - Bóg z nami i Książę Pokoju, i pragnie - szczególnie dziś - byśmy naśladowali Go, niosąc pokój całemu światu.
Dziękuję Bogu przez Maryję Matkę Pocieszenia za wszelkie dobro duchowe i materialne kończącego się 2022 roku. Modlitwa różańcowa, odpusty, pierwsze soboty, pielgrzymki, modlitwa osobita i publiczna uświęcają nasze małopłockie Sanktuarium. Dziękuję za piękną współpracę pracownikom kościelnym, Sołtyskom i Sołtysom, Radzie Parafialnej oraz wszystkim Parafianom i Pielgrzymom. To dzięki naszej współpracy udało się w minionum roku wybudować parking, ołtarz polowy- wieczernik, dróżki różańcowe oraz kaplicę i dom pielgrzyma. To wszystko tworzy i rozwija atmosferę naszego Sanktuarium.
Przeżywając radość z Narodzenia Zbawiciela oraz wpatrując się w pokój i ciszę Betlejemskiej Groty, pragnę wszystkim Kochanym Parafianom, Pielgrzymom oraz radiosłuchaczom Radia Nadzieja złożyć najserdeczniejsze życzenia błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. Niech Chrystus, Wcielone Słowo Boga, obdarza Was swoimi łaskami, niech wspiera i umacnia w podejmowaniu ważnych życiowych zadań i obowiązków oraz niech otacza swoją opieką w Nowym 2023 Roku.

Kustosz Sanktuarium ze współpracowanikami.
Na sam koniec wierszem powiem:
Staropolskim obyczajem,
Gdy w Wigilię gwiazda wstaje,
Nowy Rok zaś cyfrę zmienia
Przy tej pięknej sposobności
I my życzym Wam radości,
Aby wszystkim się darzyło,
Z roku na rok lepiej było.
Na szczęście, na zdrowie, na ten Nowy Rok!
Żeby Was nie bolała głowa ani bok,
Żeby Wam się darzyło, mnożyło, kociło.
Żebyście byli cały rok weseli jak w niebie anieli.
Żebyście mieli za życia fortunę.
A po śmierci niebieską koronę.

 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA PANI MAŁOPŁOCKIEJ © All Rights Reserved.

 
Realizacja: CEM SpesMediaGroup